DIAGNOSE VEILIGHEIDSCULTUUR

Focus op waargenomen gedrag: wij hanteren een specifieke methode waarmee we op een objectieve manier kunnen meten hoe de veiligheidscultuur binnen uw organisatie wordt beschreven en begrepen en hoe diezelfde veiligheidscultuur wordt omgezet in concreet gedrag.

Vragenlijst: we kunnen werken aan de hand van een vragenlijst (die door het voltallige of een deel van het personeel wordt ingevuld) die ons een beeld moet geven van de manier waarop de veiligheidscultuur door de teams op het terrein wordt ervaren.

De veiligheidscultuur verbeteren

Geen voorbereiding vereist: Het doel van de “SMART-Audit” is om uw bedrijf, uw beroep en de risico’s die eraan verbonden zijn, te vatten. Het is vooral interessant om kennis te maken met uw bedrijf “zoals het is”, zonder enige voorbereiding.

De kracht van de blik van de buitenstaander: een extern onderzoek en de visie van een buitenstaander die zijn ervaring heeft verworven in andere bedrijven is zeer waardevol.

Net het tegenoverstelde van een veiligheidsaudit door een certificeringsinstelling: onze methode lijkt niet op de klassieke audits zoals die van ISO, VCA of MASE. We hebben weinig of geen interesse voor procedures en managementsystemen. Bij ons gaat het veeleer om een gedragsaudit.

Wij leggen de focus op de praktische kant: we gaan vooral het beroep bestuderen en het gedrag tijdens het uitoefenen van dat beroep.

Praktische aanbevelingen

Tijdens een debriefingvergadering met uw leidinggevenden presenteren we vervolgens het verslag met onze waarnemingen en aanbevelingen. Aan de hand van een actieplan worden er een aantal voorstellen gedaan om de veiligheidscultuur te verbeteren en om vooruitgang te boeken op gebied van gedragsverandering.

NEEM CONTACT OP MET ONS

Onze klanten getuigen

Onze klanten zijn onze beste ambassadeurs! Ontdek een lange lijst testimonials van klanten die enthousiast over hun Fullmark-campagne vertellen.