DIAGNOSE VAN DE VEILIGHEIDSCULTUUR

Een BETEKENIS geven aan veiligheid...

 • Heeft u ook al verschillende pogingen ondernomen om het veiligheidsgedrag binnen uw onderneming te beïnvloeden…maar het resultaat laat op zich wachten?
 • Heerst er een gevoel van vermoeidheid en verveling bij uw werknemers?

Wij hebben vastgesteld dat een van de belangrijkste redenen hiervoor het gebrek is aan beleving door de betrokken personen.

De hoogste mate van begrip van de betekenis van een project ontstaat wanneer de spelers vanaf het begin worden betrokken, dit wil zeggen vanaf de diagnose van de bestaande situatie die vervolgens tot een actieplan leidt.

De “SMART-Safety Diagnose” geeft een volledig en transparant beeld van de veiligheidsbeleving en -perceptie van alle medewerkers van uw bedrijf.

diagnose veiligheid audit

De 'SMART-Safety diagnose' werkt met 2 tools:

 1. Een perceptiepeiling
 2. Waarneming op het terrein


De perceptiepeiling geeft een beeld van de maturiteit van het gedrag op het vlak van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn op het werk. De peiling helpt ons om de kenmerken van de organisatie te begrijpen die een positieve of negatieve weerslag hebben op de houding van de werknemers tegenover de veiligheid. Onze expert zal ook een waarneming op het terrein uitvoeren om de resultaten van de peiling bij de werknemers van het bedrijf te toetsen aan een externe blik. Dit stelt ons in staat om de coherentie en de uitlijning te onderzoeken tussen wat men denkt en wat men doet.

diagnose veiligheid audit
De veiligheidscultuur verbeteren

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN ONZE AANPAK?

 • De manieren van werken identificeren die worden gedeeld en herhaald: organisatie van de structuur, regels en procedures, technische keuzes, gedeeld gedrag... Dit is het zichtbare gedeelte.
 • De gezamenlijke manieren van denken identificeren: kennis, overtuigingen, impliciete evidenties, verhouding met het gezag, discussies... Dit is het onzichtbare gedeelte, dat moeilijker te onderkennen is en alleen met een in de tijd gestructureerd programma kan worden gewijzigd.
 • De gevaren die de organisatie het meest bedreigen identificeren en meten of iedereen zich ervan bewust is.
 • Een aantal KPI’s bepalen om de beginsituatie te objectiveren en de voortgang te meten gedurende de ganse ontwikkeling van het programma
 • De deelnemers aan de diagnose zullen de eerste ambassadeurs zijn van het programma om de veiligheidscultuur in het bedrijf te versterken.

Waarom onze SMART-Safety-diagnose GEEN audit is:

 • Een audit = een controle.
 • Een audit verifieert of het bedrijf aan eisen voldoet.
 • Een audit is vaak verplicht en opgelegd.
 • Hij dient om na te gaan wat wel of niet goed is.
 • Als hij problemen aan het licht brengt, kan men een certificering verliezen.
 • Een audit houdt vaak verband met wettelijke verplichtingen.
 • Een audit wordt vaak door officiële controleorganismen uitgevoerd.
 • Bij een audit hebben de deelnemers niet echt veel te winnen.
 • Een audit vraagt niet naar de mening, de perceptie van de deelnemers.
Audit veiligheid
Advies en veiligheidsdiagnose

De SMART-SAFETY diagnose:

 • Is een perceptiepeiling.
 • Wij vragen de deelnemers om hun mening, hun ideeën over het veiligheidsvraagstuk.
 • De peiling is anoniem, zodat iedereen zich vrij kan uitdrukken.
 • Een bedrijf dat een krachtig programma wil lanceren om zijn veiligheidscultuur te versterken, zal gemakkelijker meer steun voor dat programma krijgen als de leiders kunnen benadrukken dat het gebaseerd is op bij het personeel verzamelde meningen.
 • "We hebben naar jullie geluisterd, we hebben jullie gehoord en na jullie feedback vonden we het belangrijk om voor de volgende begeleiding te zorgen … om de veiligheidscultuur in ons bedrijf te versterken."

 

>Ik zou hier graag meer over weten

 

Onze klanten getuigen

Onze klanten zijn onze beste ambassadeurs! Ontdek een lange lijst testimonials van klanten die enthousiast over hun Fullmark-campagne vertellen.