DE SMART SAFETY METHOD

Een exclusieve methode voor een geslaagd veiligheidsbewustzijn!

 • Wilt u het aantal ongevallen en incidenten in uw bedrijf verminderen?
 • Wilt u veiligheid echt doen beleven en waarmaken?
 • Wilt u kunnen inwerken op attitudes en gedrag?
 • Wilt u meer betrokkenheid van de hiërarchische lijn?

Ontstaan uit 30 jaar ervaring, biedt de “SMART-Safety©”-methode van Fullmark u een kant-en-klare en perfect gestructureerde oplossing voor een geslaagd veiligheidsbewustzijn en een vermindering van de frequentiegraad (Fg).

>Documentatie pdf

Voordelen van de methode:

 • De methode beïnvloedt de anticipatie-, preventie- en veiligheidscultuur binnen uw bedrijf.
 • Het uitgangspunt is de deelname van de hiërarchische lijn en van de medewerkers.
 • De methode heeft als doel om een zekere mate van onderlinge afhankelijkheid te bereiken inzake veiligheidsgedrag.
 • Veiligheid is geen verplichting of beperking meer.
 • Iedereen is uit pure overtuiging gemotiveerd om te kiezen voor een “pro-veiligheid” houding.

Deze methode kan heel snel worden toegepast binnen uw bedrijf en levert vrijwel onmiddellijk resultaat op. Lees ook "Onze klanten getuigen".

De frequentiegraad

U kent de curve wel die aantoont dat bedrijven over het algemeen eerst aandacht besteden aan de technische aspecten om het aantal ongevallen te verminderen. Op die manier kan men de Fg doen dalen en bereikt men het eerste niveau. De curve toont vervolgens aan dat bedrijven zullen werken aan de organisatie. Zo slagen ze er opnieuw in om de Fg te verbeteren en wordt er een volgend niveau bereikt. Dit model toont aan dat, om vooruitgang te blijven boeken, er ook aandacht dient te worden besteed aan het gedrag van de medewerkers en aan de veiligheidscultuur binnen het bedrijf.

Op dat niveau kan de SMART-Safety-methode van Fullmark een doorslaggevende rol spelen en u helpen om onverwachte resultaten te bereiken. Lees de talrijke getuigenissen van onze klanten. Hun woorden vertellen veel meer dan een lange uiteenzetting.

Het aantal ongevallen verminderen
Sensibilisering voor de veiligheid

Maturiteit in veiligheid?

Inwerken op gedrag is niet zo makkelijk
Ook al zijn de bedoelingen goed, als we niet professioneel te werk gaan, lopen we vaak het risico om medewerkers te demotiveren en de zaken nog erger te maken.

Volstaat het om te communiceren?
Woorden, e-mails, het internet, televisie, pers, dossiers....we worden allemaal overspoeld met informatie. Wanneer u uw team informeert over veiligheid op het werk, is de kans dus groot dat uw boodschap niet juist wordt overgebracht. Eigenlijk heeft u maar weinig controle over de goede ontvangst en vooral over een goed begrip van uw boodschap. De kans dat u gedrag zal kunnen beïnvloeden is daarom klein.

Beter nog dan communiceren: bewustmaken! Een goede bewustmaking doet veel meer dan informeren! Iemand bewustmaken is iemand betrekken, op een geschikte manier. Mensen bewustmaken is mensen zelf doen nadenken zodat ze zelf tot het besef komen dat ze hun attitude en gedrag moeten veranderen. Bewustmaken is verantwoordelijk maken en doen instemmen op lange termijn.

 

Over welke hulpmiddelen beschikken we nu concreet?

Dankzij onze unieke en jarenlange ervaring bij talrijke grote internationale groepen zijn wij in staat om u een breed gamma aan hulpmiddelen te bieden. Bovendien ontwikkelen we elke dag opnieuw nieuwe producten.

We streven ernaar om uw situatie goed te begrijpen en u enkel die producten en diensten aan te bieden die voldoen aan uw specifieke behoeften.

Een greep uit ons aanbod:

 • Diagnose van uw veiligheidscultuur
 • Bewustmaking, opleiding en coaching van de hiërarchische lijn
 • Realisatie van een visuele bewustmakingscampagne
 • Videofilmpjes en andere hulpmiddelen ter ondersteuning van veiligheidskwartiertjes
 • E-learning voor de opleiding van nieuwe medewerkers of van bezoekers
 • Digitale communicatiezuilen
 • Veiligheidspaspoort
Smart-Safety instrumenten
Smart-Safety ervaring Fullmark

Geniet van de ervaring van Fullmark.

Indien u interesse heeft voor onze aanpak, dan stellen wij voor om elkaar te ontmoeten zodat we kunnen luisteren naar uw verwachtingen en zodat we u onze methode in detail kunnen toelichten.

De oprichting van een langdurig plan van aanpak voor meer veiligheid vraagt een aanzienlijke investering. Ervaring leert ons dan ook dat het essentieel is om de directie van bij de aanvang te betrekken bij het project.

Daarom stellen wij voor dat zowel de EHS-verantwoordelijke als de directie en een lid van het directiecomité onze presentatie bijwonen. Wij vinden het van essentieel belang om ook hun verwachtingen en wensen te kennen om de juiste strategie en een geschikt actieplan te kunnen aanbieden.

NEEM CONTACT OP MET ONS

Onze klanten getuigen

Onze klanten zijn onze beste ambassadeurs! Ontdek een lange lijst testimonials van klanten die enthousiast over hun Fullmark-campagne vertellen.