OVERIGE OPLEIDINGEN

Wilt u profiteren van de expertise van onze coaches om uw teams op te leiden met een echte moderne en motiverende aanpak? Wilt u afscheid nemen van de saaie en theoretische diashow en meer focussen op het menselijke aspect? Wilt u een opleidingsaanpak die empowerment biedt en zich richt op het gedrag en de realiteit in het veld? Ontdek snel onze talrijke opleidings-, coaching-, mentoring- en modelleringsmodules.

safety coaching

MODULES
“MANAGEMENTTECHNIEKEN”

Wij zorgen ervoor dat de gedane afspraken worden omgezet in meetbare verbeteringen in het veld.

We stellen voor om verschillende sessies te organiseren, verspreid over het jaar, om te werken aan verschillende managementtechnieken.

 • Goed communiceren (tussen volwassenen).
 • De grenzen van autoritair management.
 • Collectieve intelligentie.
 • Participatief management.
 • Slecht gedrag bijsturen.
 • De rol van de manager in de bedrijfscultuur
 • De hefbomen voor gedragsbeïnvloeding.
 • Generatie Y begrijpen en managen.
 • Veiligheid en burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.

 

>NEEM HIEROVER CONTACT MET MIJ OP

 

management veiligheid

INDIVIDUELE BEGELEIDING:
PERSOONLIJKE BEGELEIDING IN HET VELD

Doelstellingen :

 • Het individueel observeren van managers bij het uitvoeren van hun werk met hun medewerkers (bijvoorbeeld tijdens een veiligheidsvergadering).
 • Vervolgens, gedurende 15 à 20 minuten, alleen met de coach:
  • De bereikte resultaten beoordelen en vergelijken met de tijdens de eerste sessie gedane afspraken
  • De hinderpalen bespreken die worden ondervonden bij de toepassing van veiligheidsbeheertechnieken.
  • In coachingmodus, hen laten denken en redeneren en hen nieuwe managementtechniekenaanleren die nodig zijn om met de problemen om te gaan waarmee ze worden geconfronteerd.
Manager Safety Coaching

Module
Safety walk / WERKBEZOEK MBT VEILIGHEIDSGEDRAG

Doelstellingen :

 • Het versterken van de betrokkenheid en het engagement van de directie en het management op het gebied van de veiligheidscultuur
 • Voortdurende verbetering van de veiligheidspraktijken om onveilige handelingen en onveilige omstandigheden die ongevallen veroorzaken te elimineren.
 • Het observeren van hun omgeving met een beter geïnformeerde blik om risicovol gedrag te identificeren en de te nemen corrigerende maatregelen op de voet te volgen.
 • Het aanleren van verschillende technieken om ervoor te zorgen dat de discussie over veiligheid gebaseerd is op een zorgzame en constructieve dialoog.
 • Strikt toezicht op de uitvoering van de corrigerende maatregelen.
WERKBEZOEK MBT VEILIGHEIDSGEDRAG
gedeelde waakzaamheid veiligheid

Module
GEDEELDE WAAKZAAMHEID / VEILIGHEIDSBESPREKINGEN

Doelstellingen :

 • Het identificeren van de succesfactoren en moeilijkheden van gedeelde waakzaamheid
 • De stappen ontdekken voor een succesvollere gedeelde waakzaamheid.
 • Het aanleren van technieken voor communicatie tussen volwassenen.
 • Leren rekening houden met emoties.
 • Onze capaciteiten ontwikkelen door middel van rollenspellenen real-life ervaringen.
 • Actieplannen opstellen en volgen.

Module
OMGAAN MET AGRESSIE EN GEWELD

Doelstellingen :

 • Inzicht krijgen in de oorsprong van agressie.
 • Het vermijden van verzwarende factoren van frustratie en boosheid. 
 • Onze beperkende angsten ontdekken en ze overwinnen.
 • Het voorkomen en verminderen van de verschillende vormen van agressie bij zijn publiek.
 • Het identificeren van gedragsvormen om met agressie en geweld om te gaan. Tools vinden om te “ontmijnen”
 • Assertiviteitstechnieken.
 • Rollenspel met een trainer - professionele en gespecialiseerde coach. 
 • Scenario's aangepast aan de realiteit van de deelnemers.
omgaan met agressie
bettrokkenheid veiligheid managers

Module
BETROKKENHEID VAN DE MANAGERS

Doelstellingen :

 • Werken aan gemeenschappelijke verbintenissen van managers op het gebied van veiligheid.
 • Leren hoe je deze verbintenissen krachtig kunt inzetten voor de teams :
  • Dit zijn mijn verbintenissen.
  • Waarom doe ik, de manager, mee?
  • Ik ben me ervan bewust dat ik niet altijd voorbeeldig ben geweest, maar vanaf vandaag ben ik vastbesloten om mijn gedrag op een hele reeks aspecten aan te passen.
  • Ik moedig mijn team aan om elk ongepast gedrag met betrekking tot mezelf te melden....
  • Ik zal zelf ook veel meer aandacht besteden aan ieder van jullie....
   Hoe vertaalt zich dat op het terrein?

Module
BURGERLIJKE EN STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
VAN DE BEDRIJFSLEIDER EN VAN DE LEDEN VAN HET MANAGEMENTTEAM

Doelstellingen :

 • De deelnemers (bestuurders en managers) ervan overtuigen dat proactief betrokken zijn bij risicopreventie absoluut noodzakelijk is om de veiligheid, het welzijn en de gezondheid van de werknemers te garanderen, maar ook om de eigen juridische zekerheid te waarborgen en de financiële zekerheid van de onderneming te behouden.
 • Aan de hand van tal van confronterende voorbeelden zullen de deelnemers zien dat de wetgever vandaag de dag de lichamelijke en geestelijke gezondheid in het middelpunt van het beroepsleven plaatst en dat de rechtspraak steeds strenger wordt.
 • Strafrechtelijke aansprakelijkheid is, net als veiligheid, een zaak van iedereen, want het is een cumulatieve aansprakelijkheid. Bij een ongeval kan iedereen verantwoordelijk worden gesteld.

burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid