Webinares (Webinar) veiligheid

Het woord “Webinar” is een samentrekking van de woorden "web" en "seminar". Vrij vertaald is het dus een online conferentie. Onze trainers kunnen over het verminderen van ongevallen en het vergroten van veiligheidsbewustzijn trainingen op afstand geven. Dit zorgt voor minder verplaatsingen.

De belangrijkste voordelen van het webinar zijn :

  • Verminderen van reizen
  • Het begrip "afstand" minimaliseren
  • Kostenreductie
  • Tijdsbesparing
  • Directe reacties

>Neem contact met mij op…

Webinares (Webinar) veiligheid