ONZE KLANTEN GETUIGEN

We hebben een aantal van onze klanten gevraagd om hun ervaringen te delen en te tonen dat ook zij werden geconfronteerd met gelijkaardige problemen. Dit is volgens ons de beste manier om te bewijzen dat onze methode werkt en onze aanpak efficiënt is!

Lees hier welke oplossingen deze klanten hebben gekozen en hoe Fullmark hen heeft geholpen om succesvol te communiceren…

ONZE KLANTEN ZIJN ONZE BESTE AMBASSADEURS
Onze klanten getuigen
Schneider Electric : Het participatief management van Fullmark is veel aantrekkelijker!

"Wij zijn zeer tevreden over de opleidingen van Fullmark aan onze teamleiders. Het participatieve veiligheidsmanagement dat door Fullmark wordt aangeboden is veel aantrekkelijker en wordt veel beter onthaald door de leidinggevenden dan een opgelegd veiligheidsmanagement. De aangereikte instrumenten en de kwaliteit van de opleider hebben iedereen kunnen overtuigen zodat elke leidinggevende fungeert als een echte veiligheidsrelais. We overwegen nu om ook de directieleden van de site deze opleiding te laten volgen.”

Carole GUILLET
HR Business Partner
France Transfo Schneider Electric

Schneider

Baikowski : Het inhoudelijke werk uitgevoerd door Fullmark werpt zijn vruchten af!

In ons bedrijf was er nood aan een sterke overgang en aan de totstandkoming van een Veiligheidscultuur. De ontwikkeling en toepassing van de “zachte” Fullmark-methode (coaching + campagne) liet ons toe om alle leidinggevenden en alle teams te betrekken op langere termijn. Er zijn bovendien talrijke indirecte voordelen: een grotere melding van de zwakke signalen (+64%), participatie en dialoog (1 vergadering per maand met een deelnamepercentage van om en bij de 90%), het samen op zoek gaan naar oplossingen, de inachtneming van de veiligheid tijdens de dagdagelijkse taken, enz.

We blijven dit fundamentele werk ook in 2015 verderzetten dankzij de campagne “De Gouden Regels van de veiligheid” als garantie voor meer zichtbaarheid en meer aandacht.

Patrick MARIAS, Directeur
Nathalie AUDOIRE, Veiligheidstechnicus

Baikowski

Keolis : Het aantal ongevallen is met 60% gedaald!

"Nadat we een aantal pieken hadden bereikt, is het aantal arbeidsongevallen in enkele maanden tijd gedaald met 60% dankzij de deugdelijke collectieve en individuele sensibiliseringsmethode van Fullmark. Deze aanpak zal nu worden uitgebreid en toegepast op het hele bedrijf.”

Claude VOISEUX
Diensthoofd Onderhoud Rollend Materieel

Direction Métro Tramway

Keolis

Norbert Dentressangle : Een echt succes!

De workshops die tijdens onze “Safety Day” werden georganiseerd, zijn een reël succes geweest! We waren bijzonder tevreden over de kwaliteit van de coaches van Fullmark. De workshops waren zeer interactief en participatief en dat is voor ons belangrijk. Alle deelnemers waren tevreden.

Thierry ETIENNE
SHEQ Manager
Preventieadviseur Directeur IDPB

www.norbert-dentressangle.fr

Dentressangle
NORBERT DENTRESSANGLE LOGISTICS WELKENRAEDT

Daher - Opleiding-coaching van de hiërarchische lijn + campagne voor de sensibilisering van het personeel + sensibilisering in teamverband = een succes!

“De coaching-opleidingen die op onze verschillende vestigingen in Frankrijk werden georganiseerd, hadden het verwachte succes! De deelnemers waren tevreden over de animatie, over de instrumenten voor de communicatie en veiligheidssensibilisering die door de opleiders van Fullmark werden aangereikt. Ze kregen de kans om ervaringen uit de wisselen en actieplannen te bedenken om de veiligheidscultuur te versterken voor industriële en dienstverleningsactiviteiten (bijvoorbeeld per twee samenwerken voor de eerste veiligheidskwartiertjes om elkaar te verbeteren en aan te moedigen). Daarnaast zijn we - dankzij de specifieke aanpak van Fullmark – er in geslaagd om de reeds genomen acties op het terrein te herwaarderen. Kortom, we zijn ervan overtuigd dat de coaching-opleidingen een uitstekende basis vormen voor het welslagen van onze prestatiecampagne “Veiligheid: ik zet mij in”.

Raphaël DUFEU
Pôles Nucléaire & Energie / Biens d’Equipement
www.daher.com

Daher

STIB-MIVB

We zijn altijd al tevreden geweest over de dienstverlening van Fullmark en waarderen de uitstekende constructieve relaties.

DELHAZE Pascal
Conseiller en Prevention - Preventieadviseur
SIPPT - Général Management - IPBDW

Stib

GSK - Een zeer interactieve en participatieve opleiding!

“Deelnemers krijgen de kans om zich in alle vrijheid uit te drukken over een heleboel EHS-onderwerpen. Ideaal zou zijn om, voor zover mogelijk, over een volledige dag te beschikken om dieper te kunnen ingaan op elk aspect.”

Séverine Stassin
Project coordinator - Internal Communication
EHS Belgium
GSK

GSK

GEG - Coaching-sessies: de kwaliteit van de Fullmark-opleiders

“Onze managers, die de kans hebben gehad om een coaching-sessie te volgen over het thema veiligheidsmanagement, waren een voor een onder de indruk van de kwaliteit van de opleiders die door Fullmark werden gestuurd. In slechts enkele uren zijn ze er in geslaagd om het te hebben over hun rol en hun verantwoordelijkheden, en vooral om bewust te worden van het belang van preventie in hun managementtaken. We overwegen nu om deze aanpak verder te zetten door al onze personeelsleden op het terrein te sensibiliseren, in samenwerking met Fullmark.”

Nicolas LELEUX
GEG Gaz Electricité de Grenoble

GEG

CITRA Groupe - Alle deelnemers waren unaniem over de opleider

“Ik bevestig onze volle tevredenheid over de veiligheidscoaching van onze hiërarchische lijn. Vaak zijn de vooropgestelde doelstellingen op gebied van veiligheid zeer ambitieus. Deze opleiding heeft onze managers de nodige instrumenten gegeven om deze doelstellingen te behalen. Alle deelnemers waren unaniem over de opleider.”

Caroline TEMPLIER
Directie-Attachée

Citra

APPE - Uitstekende feedback na de opleiding van Fullmark!

Ik wens onze waardering te betuigen over de omkadering-opleiding die in ons bedrijf heeft plaatsgevonden. Zoals zo vaak stonden de deelnemers aanvankelijk nogal sceptisch tegenover deze opleiding. Maar dat heeft niet lang geduurd, de feedback was uitstekend en de deelname uiterst hoog. Vertrekkende vanuit de ontwikkeling van hun eigen gedrag op gebied van betrokkenheid bij de bevordering van preventie en veiligheid, zijn ze er namelijk in geslaagd om verschillende aspecten te identificeren die voor verbetering vatbaar waren. Deze opleiding bevat enorm veel goede zaken die we gewoon moeten leren toepassen.

Christophe SOTWINSKI
HS&E Manager

www.appe.com

APPE

Arcelor Mittal : het niveau van onderlinge afhankelijkheid op de curve van Bradley

“Met als doel het behalen van een niveau van “onderlinge afhankelijkheid” op de curve van Bradley, slaagde Fullmark er in om, door middel van coachingsessies over veiligheid, onze ingenieurs en opzichters definitief te wapenen met managementinstrumenten om het hoofd te kunnen bieden aan de culturele veranderingen waarmee onze productiesite de komende jaren zal worden geconfronteerd.”

Jeff Jüch
Head of Human Resources Belval

Arcelor Mittal

Hydrometal - De deelnemers waren bijzonder enthousiast over deze nieuwe aanpak en over de professionaliteit van de coach!

“We hebben de kans gekregen om een coachingopleiding te volgen met Fullmark. We hebben niet alleen de originele aanpak van Fullmark geapprecieerd, ook de kwaliteit van de opleiders en de relevantie van het verloop van de sessies vonden we uitstekend. De deelnemers waren bijzonder enthousiast over deze nieuwe aanpak en over de professionaliteit van de coach.

Daarom zullen we onze samenwerking met Fullmark verderzetten en samen streven naar een sterkere veiligheidscultuur binnen ons bedrijf. Fullmark is een serieuze partner inzake preventie en veiligheid! Onze oprechte dank aan het hele team!”

Christophe Gielen
Vestigingsdirecteur
Hydrometal SA

Hydrometal

T.Palm - Een performante E-learning veiligheidsmodule!

De prioriteit van het bouwbedrijf T.Palm was om nieuwe medewerkers professioneel te onthalen en op constructieve wijze om te gaan met de reglementering. Maar de tijd die nodig was om bij elke indiensttreding een degelijk onthaal met sensibilisering te organiseren, was voor onze leidinggevenden te ingrijpend. Dankzij de E-learning veiligheidsmodule van Fullmark krijgt elke nieuwe medewerker een optimale en uiterst professionele sensibilisering met de nadruk op het belang van veiligheid bij T.Palm en de nodige maatregelen die ermee gepaard gaan. Om dit doel te bereiken, moeten zowel het arbeidsreglement als de door T.Palm voorziene veiligheidsmaatregelen worden nageleefd. Zo valt er een zware en repetitieve last van de schouders van de leidinggevenden en kunnen ze dankzij de quiz oordelen over het veiligheidsbewustzijn van elke nieuwe medewerker. Geen onnodig tijdverlies meer door zich van de ene naar de andere afspraak te begeven: op basis van een bestaande onthaalbrochure wordt de E-learningmodule gerealiseerd en aangepast door per e-mail te communiceren met de Fullmark-verantwoordelijke. Een supersnelle interactiviteit dus…

Hartelijk dank aan het hele Fullmark-team voor deze realisatie en mooie samenwerking!

Luc WAUTERS
Preventieadviseur / IDPB-verantwoordelijke T.PALM GROUP

T.Palm

L’Oréal - Met en dankzij onze samenwerking met Fullmark hebben we zopas de 1000 dagen zonder ongevallen met werkonderbreking bereikt!

Dankzij de communicatie-instrumenten die Fullmark heeft ontwikkeld, kunnen we onze medewerkers op een ludieke manier sensibiliseren voor een bijzonder serieus onderwerp, de veiligheid. Fullmark is bovendien in staat om de verschillende ondersteuningsmaterialen (affichering, uitrolposters, spandoeken, leaflets,…) af te stemmen op de bedrijfsspecifieke kenmerken zodat de communicatie volledig wordt opgenomen in de communicatiestrategie van de vestiging. Vandaag de dag beschouwen we Fullmark als een geprivilegieerde partner binnen het EHS-beleid van het CLIR-management. Met en dankzij onze samenwerking met Fullmark hebben we zopas de 1000 dagen zonder ongevallen met werkonderbreking bereikt.

L'OREAL - Centrale de Roye
Tarik CHAOUKI
Human Resources Manager

L'oreal

Sodraep - Uiterst tevreden!

Via deze e-mail bevestig ik onze volle tevredenheid over de coaching-opleiding van onze hiërarchische lijn “Safety Training” die jullie ons in 4 sessies hebben gegeven.
Deze tevredenheid wordt niet alleen door onze Directie gedeeld, maar ook door onze hiërarchische lijn zelf en door het CPBW! Bij de evaluaties stelden we de volgende resultaten vast: 83% vond de opleider heel goed en 17% goed; 45% vond de inhoud heel goed + 53% goed!

Ik heb zelf deelgenomen aan 3 van de 4 sessies en zou mijn persoonlijke mening willen geven door te benadrukken dat ik veel belang hecht aan de bijzondere aanpak van jullie opleider. Deze aanpak is zo verrijkend voor alle deelnemers. En het bleef niet bij die ene keer, integendeel!

Deze opleiding heeft in het bijzonder het CPBW overtuigd om in de toekomst dezelfde soort interactieve aanpak te ontwikkelen tijdens onze komende vergaderingen met de hiërarchische lijn en met onze medewerkers.

We overwegen om, met de toestemming van de Directie, beroep te doen op jullie diensten om in de toekomst andere opleidingen samen met jullie te organiseren.

C. TREKKER
Preventieadviseur
SODRAEP

Sodraep

Groupe SPI - Een sterkere veiligheidscultuur bij SPI Environnement met de steun van Fullmark!

"De opleiding van Fullmark voor de sensibilisering van de hiërarchische lijn heeft echt aan onze verwachtingen voldaan! De teamverantwoordelijken waren zich volledig bewust van het belang van hun rol tegenover de medewerkers om de veiligheid te garanderen! Daarnaast kregen ze advies, tips en efficiënte en gepersonaliseerde middelen om echte ambassadeurs van de veiligheid te worden binnen het bedrijf."

Fabien SEINGRY
QSE Manager
Groupe SPI
PARIS

spi

ThyssenKrupp - 75% minder ongevallen!

In 2013 hebben we voor onze veiligheidscampagne beroep gedaan op de kennis van Fullmark.? Fullmark heeft een duidelijke visie en een duidelijke boodschap over verschillende thema’s. Ze slagen er in om dit zowel informatief als visueel goed te verwoorden. Dankzij die duidelijke boodschap door middel van actiefiches en posters hebben wij op alle niveaus goede resultaten geboekt. Zowel het gedrag als de sensibilisering zijn sterk veranderd, in positieve zin, met als resultaat een daling van het aantal ongevallen van maar liefst 75%..
Fullmark, onze partner in veiligheid!

Marcel van Duffelen
Health and Safety specialist
ThyssenKrupp Accessibility BV.

Thyssen

MBDA - Gedragsverandering bij de teamleaders na de coachingsessies van Fullmark

Ik wil nogmaals benadrukken hoe tevreden wij waren met de “Management Safety Trainings” die we begin 2013 hebben gevolgd.

Dankzij die opleidingssessies hebben we namelijk de aanzet tot het opzetten van een veiligheidscampagne kunnen opdrijven en hebben we de Managers nog actiever kunnen betrekken bij het proces van ontplooiing en animatie.

De Managers hebben erop aangedrongen om ook hun teamleaders deze opleiding te laten volgen.

Het meest interessante aspect was in mijn ogen de gedragsverandering bij de meeste teamleaders die, door middel van rituelen, hun leiderschap tonen op het gebied van de veiligheid in hun sector.

Bovendien hebben deze teamleaders tijdens de jaarlijkse individuele gesprekken met de operators, de dialogen dermate kunnen sturen dat onze visie op de veiligheid tijdens die gesprekken werd verankerd.

Met vriendelijke groet,

Pierre-Yves HAMONIC
MBDA Systems

MBDA

Hélio - De opleiding heeft enthousiasme opgewekt

Sensibilisering van de hiërarchische lijn (Smart-Safety): Fullmark’s originele aanpak van dit thema heeft de perceptie van onze brigadiers, coördinatoren en kaderleden op een positieve manier veranderd. Gelet op het enthousiasme dat deze opleiding heeft opgewekt, heeft onze directie besloten om, samen met Fullmark, alle personeelsleden te sensibiliseren. Al jaren lang werken we met Mijnheer P. Schreck. We waarderen ten zeerste zijn luisterend oor en zijn aandacht voor onze specifieke noden, en zijn uitstekende reactiviteit.

In het kader van ons actieplan 2014, doen we beroep op de diensten van Fullmark om samen aan de versterking van de veiligheidscultuur in ons bedrijf te werken. De verschillende communicatieve aspecten om deze boodschap over te brengen (logo, affiches, boodschappen, opleidingen…), zullen in samenwerkingsverband worden ontwikkeld.

Hartelijk dank aan het hele team voor jullie dynamisme en professionaliteit.

Daniel VanDamme
Health - Environment & Safety Manager
Helio Charleroi

Helio

Profil + - Een opmerkelijke e-learning-module!

Hartelijk dank voor het uitstekende werk. De module bevalt mij ten zeerste en is opmerkelijk. Proficiat aan iedereen voor dit mooie resultaat.

Met vriendelijke groet,

Raynald Bardot
Verantwoordelijke kwaliteit

Profilplus

Vinci Facilities Cegelec - Wat wij hebben beleefd, heeft mij overtuigd!

“De coaching-opleidingssessie voor onze hiërarchische lijn is heel goed verlopen. We hebben genoten van de originele benadering van Fullmark die de deelnemers veel meer betrekt dan de klassieke veel formelere opleidingen. De deelnemers hebben de methode van de coach zeer positief beoordeeld. Wat wij hebben beleefd, heeft mij overtuigd en motiveert mij om verder te gaan met Fullmark.”

Jean-Pierre Barthel
Business Unit Manager
Vinci Facilities
Cegelec Building Services SA

Vinci Facilities Cegelec

Daramic (Elzas) - Een enthousiaste klant na onze coachingopleiding van de hiërarchische lijn

Ik bevestig dat we uiterst tevreden zijn met de veiligheidsopleiding die de heer Benoit Dekempenart ons heeft gegeven. Deze sensibilisering heeft al onze verwachtingen ingelost.

Met vriendelijke groet,

Jacques MEYER
HSE-Verantwoordelijke

Daramic

PPG - Fullmark heeft de ontwikkeling van de HSE-cultuur in onze vestigingen bevorderd

Dankzij de instrumenten van FULLMARK zijn we er in geslaagd om onze HSE-aanpak in “beeld” te brengen. Communiceren aan de hand van de door FULLMARK aangeboden ondersteuningsmaterialen (jacht op de risico’s, totemdisplay, borden…) heeft de ontwikkeling van de HSE-cultuur in onze vestigingen aanzienlijk bevorderd.

Julien MAREELS
HSE-verantwoordelijke
PPG AC France

PPG

Rosier - De dienstverlening van Fullmark was snel en efficiënt

Rosier SAWe hadden op zeer korte termijn gepersonaliseerde onthaalfolders nodig in 4 talen. Fullmark is er in geslaagd om de folder te ontwerpen, te drukken en te leveren in slechts enkele dagen tijd. Het was gewoon perfect! Ik kan jullie niet genoeg bedanken voor jullie reactiviteit.

ROSIER S.A.


3M - Iedereen unaniem over de coaches op onze Safety Day!

Bedankt voor de kwaliteit van de coaches. Iedereen was hierover unaniem. ?Ik denk dat de meesten onder ons deze dag niet snel zullen vergeten. Met vriendelijke groet,

Bruyr Didier
QSHE & Building Manager
3M Abrasive Systems Division
Wendt Boart

3M

SNCF - Een succes !

"Dankzij deze campagne hebben we onze agenten kunnen sensibiliseren voor de voornaamste oorzaken van ongevallen. De wedstrijd was een succes.”

P.THOREAU
SNCF (COSEC EEV NPDC Lille)

SNCF

Syncreon - "Ik had nooit verwacht dat de campagne zo’n impact zou hebben!”

Onze medewerkers zijn echt in alle opzichten zeer tevreden, maar ze waren vooral blij met de toolbox en de fiches waarmee ze zich voor 100% betrokken voelden.

Voortaan redeneren ze op autonome wijze en zoeken ze zelf naar oplossingen. Sommigen komen zelfs hun toolbox en fiches opvragen omdat ze afwezig waren op het moment dat de toolbox heeft plaatsgevonden (gewoonlijk geven wij de fiches meteen na de toolbox).

Meer nog: het aantal meldingen van gevaarlijke situaties vertoont een explosieve groei!

Sven Janssen
Health & Safety Coordinator
s y n c r e o n – supply chain synergy

Sanofi

Sanofi - "Ik heb oprecht genoten van jullie samenwerking"

Onze communicatie “HSE op kop” hebben we eind juni beëindigd met een quiz (…). Het was een succesvolle samenwerking. Hartelijk dank voor jullie sterke betrokkenheid en voor jullie flexibiliteit en begrip die bij elke campagne nog groter werd. Ik heb dus oprecht genoten van jullie samenwerking. Bedankt voor jullie geduld, strijdlust en vriendelijkheid in alle omstandigheden.

Frank BONNIOT
Sanofi-Aventis
Assistent Afdelingshoofd
Hygiëne-Veiligheid-Milieu
Vertolaye

Sanofi

Solvay - Fullmark is nu echt volwassen!

Vertrouwen is nooit de vrucht van het toeval. Jullie bieden ons producten aan die elk jaar beter zijn afgestemd op onze behoeften.
Wij kennen elkaar nu al zo lang, ik mag mij dit complimentje nu wel veroorloven.
Proficiat aan het hele team!

Muriel Van Schoelandt
Performance & Communication Manager
Solvay - Site de Jemeppe-sur-Sambre
Belgique

TFE Benelux - 65% minder ongevallen: we hebben ons doel bereikt!

In 2011 was de postercampagne met individuele fiches een echt succes voor ons bedrijf. We zijn er in geslaagd om het aantal arbeidsongevallen met ruim 65% te doen dalen.

De individuele fiches, die we aan een wedstrijd hebben gekoppeld (met als hoofdprijs een minitrip van 4 dagen naar Spanje, all-in voor het hele gezin) kenden tot ver buiten de onderneming een groot succes. Meer nog, een aantal echtgenoten van medewerkers hebben ons meer dan eens om "verloren fiches" gevraagd.

Voor mij is het doel bereikt. We zetten de campagne in 2012 verder.

Claude Geenens - Preventie/Opleiding/Techniek
TFE BENELUX

Arcelor Mittal

Arcelor Mittal - Van 18 tot 0 ongevallen!

Euromaster“FULLMARK heeft ons relevante posters en een efficiënte ondersteuning voor onze veiligheidskwartiertjes geleverd.

Ons personeel is erg ontvankelijk voor de elementen op de fiches van de veiligheidskwartiertjes. Vóór de Fullmark-campagne stond de teller op 18 arbeidsongevallen met werkonderbreking. We zijn er dit jaar in geslaagd om dit aantal terug te brengen naar 0; bovendien is de feedback van de veiligheidskwartiertjes uitstekend!”

Richard EECKHOUT - Quality Manager
ArcelorMittal
UFAciers

Arcelor Mittal

Gates - Aantal arbeidsongevallen gehalveerd!

Gates levert systemen voor de aandrijving van lopende banden voor autofabrikanten over heel de wereld. De producten van Gates onderscheiden zich stuk voor stuk door hun betrouwbaarheid en levensduur.

“Het eerste jaar van onze samenwerking met Fullmark was zeer positief. We zijn er namelijk in geslaagd om het aantal arbeidsongevallen te halveren en een nieuwe veiligheidscultuur in te voeren.”

Christian Borel - Plant Manager
gates

Pringles - Een sterke verbetering van onze resultaten!

“Sinds we met Fullmark samenwerken, boeken we duidelijk betere resultaten op gebied van veiligheid!”

p&gWij hebben onlangs samen met Fullmark een interne veiligheidsbeurs georganiseerd. Dankzij deze beurs zijn we er in geslaagd om van veiligheid weer een prioriteit te maken.
Keer op keer zijn de campagnes tot in de puntjes verzorgd. Bij elke campagne worden we door Fullmark letterlijk overspoeld met zeer nuttige informatie!

Tom Van Houtven - HSE-coördinator
Pringles

P&G

Bormioli - Fullmark heeft bijgedragen tot de verbetering van onze veiligheidscommunicatie

“Fullmark heeft bijgedragen tot de verbetering van onze veiligheidscommunicatie. Aan de hand van de maandelijkse campagnes en de veiligheidswedstrijd zijn we er in geslaagd om onze werknemers te betrekken bij onze aanpak van de veiligheid.

De veiligheidstotem is een zeer waardevol instrument voor de post-ongeval communicatie.

Het concept uitbreiden naar de andere Europese vestigingen van de groep was voor ons dus een zeer logische beslissing.”

William Peronne
Health, Safety and Environment Manager
Verreries De Masnieres SAS

P&G

Dymo - Fullmark: De ideale partner!

“Ons bedrijf werkt sinds 2007 samen met Fullmark, vooral in het kader van ons veiligheidsbeleid.

Een eerste stap was de sensibilisering, het uitlokken van een mentaliteitsverandering binnen ons productiebedrijf. De postercampagne van Fullmark was een sterke aanvulling op onze reeds bestaande acties. Vervolgens hebben we ons gefocust op het waarborgen en stimuleren van het veiligheidsbewustzijn. Ook op dat gebied had Fullmark ons heel wat te bieden. Vandaag mogen we dan ook met veel trots zeggen dat ons veiligheidsbeleid er STAAT én wordt gesteund door al onze medewerkers. Maar veiligheid is meer dan alleen maar een woord en dat weet ook Fullmark.

Onze samenwerking met Fullmark vinden we zeer aangenaam. Fullmark staat open voor nieuwe ideeën en op maat gemaakte voorstellen. Zij denken vooral mee met het bedrijf: ze delen hun jarenlange expertise met hun klanten, meer nog, ze delen de ervaringen en best practices van hun ruime bedrijfsportefeuille met de klanten. Ze luisteren naar de noden van de klanten en nemen dit mee in hun productontwikkeling. De ideale partner, dus.”

Ingrid Van Noten
Sr. HR Manager

Dymo

Dow Chemical - Fullmark helpt ons onze resultaten te verbeteren !

“Ons bedrijf gebruikt al 5 jaar de campagnes van FULLMARK om de communicatie rond onze prioriteiten Veiligheid, Kwaliteit en 5S te verbeteren. Ik ben zeer tevreden over de kwaliteit van de visuals en de relevantie van jullie berichtgeving.
Jullie dienstverlening is soepel en efficiënt en helpt ons om onze goede resultaten te behouden en nog te verbeteren.”

Olivier Maron
Production Leader

Dow Corning

L'Oréal - Dankzij Fullmark hebben we de veiligheid nieuw leven ingeblazen!

L'Oréal: prijs voor het beste veiligheidsinitiatief!

L'Oréal“Dankzij de campagne van Fullmark zijn wij er in geslaagd om de veiligheid in ons bedrijf een nieuwe dynamiek te geven.”
Jacques Closset - Directeur ETNSHE

l'oreal

L’Oréal Libramont heeft de prijs voor het beste veiligheidsinitiatief gewonnen, een wedstrijd waaraan de 42 fabrieken van L'Oréal wereldwijd deelnemen.

Deze fabriek telt meer dan 450 werknemers. Bij de lancering van de campagne stond de teller van “aantal maanden zonder arbeidsongeval” maar liefst op 30! Bepaalde vormen van afwijkend gedrag werden echter vastgesteld en beschouwd als alarmsignalen. Daarom besloot het bedrijf om een grootschalige sensibiliseringscampagne te voeren. De op gedrag gebaseerde veiligheidscampagne van Fullmark wist Jacques Closset (Directeur ETNSHE van L’Oréal Libramont) onmiddellijk te overtuigen..

Umicore - Een deelnamepercentage aan het wedstrijdspel van maar liefst 94%!

“Wij willen elke medewerker persoonlijk betrekken bij de veiligheid. Maand na maand hebben we bij de loonfiche van elke medewerker een individuele kaart van FULLMARK gevoegd.

Het wedstrijdspel dat aan deze individuele kaarten wordt gekoppeld, is een echte troef om mensen te motiveren zich niet alleen hun eigen veiligheid toe te eigenen, maar ook de veiligheid van de collega’s. De deelnemers (94%) hebben hun geschenk samen met de nieuwe veiligheidsagenda 2011 ontvangen.”

Umicore

Fenwal - Een deelnamepercentage aan het wedstrijdspel van maar liefst 100%!

Fenwal: Een deelnamepercentage aan het wedstrijdspel van maar liefst 100%!

fullmark“De bewustmakingscampagne die wij in oktober vorig jaar hebben gelanceerd, eindigde met een wedstrijdspel. Vrijwel alle medewerkers deden mee en er werden schitterende resultaten bereikt, het bewijs dat het personeel zich echt bij de veiligheid betrokken voelt. We willen jullie bedanken voor jullie bijdrage aan deze preventiecampagne.”

Nous vous remercions pour votre contribution dans cette campagne de prévention. »

Daniel Machillot - Ingenieur-coördinator EHS
fenwal

Hexion Speciality Chemicals - Eén van de beste interactieve instrumenten!

Deze wedstrijd bleek één van de beste interactieve instrumenten ooit!

“Ik ben erg tevreden over de dienstverlening van Fullmark. Dankzij hun ervaring zijn ze een erg belangrijk onderdeel geworden van het sensibiliseringsproces met betrekking tot de veiligheid in ons bedrijf.

Ze hebben schitterende ideeën en hun producten zijn uitstekende instrumenten!
Onze EHS-afdeling heeft bijgevolg minder tijd in de toolboxen moeten investeren.
Fullmark is een bron van inspiratie en van initiatief. Vorig jaar hebben we een veiligheidswedstrijd georganiseerd met een waardevolle fiets als hoofdprijs. Deze wedstrijd bleek uiteindelijk één van de beste interactieve instrumenten ooit! De medewerkers waren altijd benieuwd naar de juiste antwoorden!”

Guido Vandermeersch - Preventieadviseur
Hexion Speciality Chemicals

Hexion

SNCZ - Bijzonder gewaardeerde animatiefiches!

“We gebruiken de campagnes van Fullmark reeds enkele jaren om onze medewerkers elke maand opnieuw te sensibiliseren voor attitude en gedrag. De animatiefiches voor vergaderingen vallen sterk in de smaak van onze teamleiders die ze gebruiken tijdens hun veiligheidskwartiertjes over de thema’s van de campagne.”

Gautier JENICOT
SNCZ
HSE-verantwoordelijke

SNCZ

Euromaster - Fullmark, een serieuze en zeer reactieve partner!

Euromaster« “Al vanaf het eerste jaar van deze samenwerking was duidelijk hoe serieus en reactief Fullmark wel was!

EuromasterIk waardeer ook hun vermogen om mee te gaan met onze manier van werken. Ze hebben ons aangepaste, aantrekkelijke en complementaire tools geleverd. Ze hebben ook het antwoord gegeven op ons grootste probleem: de bewustmaking van een keten van meer dan 380 servicecentra verspreid over heel Frankrijk. Deze veiligheidscampagne is door heel het net uitstekend ontvangen en werpt al haar vruchten af.”

Michel PAVILLET - Verantwoordelijke Kwaliteit & EHS Frankrijk-Zwitserland
Euromaster

Alcon - We zijn hen zeer dankbaar!

Alcon« “Fullmark is voor ons een kostbare partner op gebied van communicatie, creativiteit en motivatie inzake milieupreventie.

Wij zijn hen zeer dankbaar voor hun dienstverlening en steun bij de ontwikkeling van ons preventiebeleid. Vorig jaar heeft onze samenwerking geleid tot de creatie van een op maat gemaakt logo of mascotte voor de veiligheid. Dat heeft de impact van de campagne nog versterkt. Wanneer wij een bewustmakingscampagne plannen, dan denken wij onmiddellijk aan Fullmark!”
Els Van Steelandt
Alcon

Alcon

Alpro - Zeer tevreden met de dienstverlening van Fullmark!

“Voor het ontwerp van mijn campagne, heb ik een beroep gedaan op de uitstekende competenties van Fullmark.”

Wij hebben met foto's van onze fabriek gewerkt en er getekende personages aan toegevoegd om zo te komen tot een heel originele "mixed media"! Onze mensen konden zich dus meteen met de werkomgeving identificeren. Fullmark heeft ons ook bijzonder goed geholpen met de actiefiches van de "toolbox". Ik ben dus erg tevreden met de dienstverlening van Fullmark en zal voor onze volgende campagne vast en zeker opnieuw op hen beroep doen.”

Luk Van Biesbrouck - Security & Safety Officer
Alpro

Vichy - We hebben maar liefst 93,6% van het personeel bereikt!

“De campagne is goed verlopen... we hebben meer dan 93,6% van het personeel bereikt… Ik zal de campagne nu aan de verantwoordelijken van andere Europese landen voorstellen, het beste bewijs dat het heeft gewerkt…”

Patrice PAILLET - HSE-verantwoordelijke voor L’OREAL in Vichy

Knauf - Deze campagne geeft vorm aan ons jaarlijks veiligheidsbeleid

“Ik stel de campagnes voor risicopreventie die uw bedrijf aanbiedt bijzonder op prijs. Via deze campagne zijn we er namelijk in geslaagd om vorm te geven aan ons jaarlijks veiligheidsbeleid. ?Het grote voordeel van deze campagne ligt in het feit dat de boodschap maandelijks wordt vernieuwd en dat er gebruik wordt gemaakt van communicatiemiddelen die zijn aangepast aan de verschillende niveaus binnen ons bedrijf.”

Johann CERCEAU
Productieverantwoordelijke

Knauf

EOC - Een voortdurende verbetering van onze veiligheidscultuur

“EOC hecht als Seveso-bedrijf heel wat belang aan veiligheid. Het OHSAS18001-certificaat is hiervan het bewijs. ?Deze norm verwacht dat we onze veiligheidscultuur continu verbeteren.? Een sterke visualisatie van de actuele thema’s is nodig om dit doel te bereiken.? Fullmark helpt EOC bij het realiseren van gerichte veiligheidscampagnes.? Geen standaardverhaaltjes, maar maatwerk zorgt voor het gewenste resultaat.”

Hans Vroman
Safety Manager - EOC Belgium

EOC

Hélioscreen - Fullmark: een zeer gewaardeerde partner!

De trouw van Hélioscreen

“Sedert enkele jaren al is Fullmark een zeer gewaardeerde partner voor de ondersteuning van onze campagnes voor de sensibilisering inzake kwaliteit.”

Sylvia Claeys - Directeur Administratie en Personeel
Hélioscreen – Hunter Douglas

Helioscreen

IVBO - Een voorbeeldig jaar op gebied van arbeidsongevallen dankzij Fullmark

“Sinds enkele jaren al werken we samen met Fullmark, zowel voor ons veiligheidsbeleid als voor de milieuzorg. De campagnes maken daar natuurlijk een belangrijk onderdeel van uit, met name posters, toolboxen en infofiches. Maar ook andere aspecten, zoals de infofolder over alcohol en drugs, zijn even relevant en toepasselijk.
Wij hebben het gevoel dat Fullmark ons echt heeft geholpen om veiligheid en milieuzorg op de voorgrond te brengen. Mede hierdoor kunnen we het jaar 2010 uitroepen tot een voorbeeldig jaar op gebied van arbeidsongevallen.”

Tim Balcaen
Celverantwoordelijke Kwaliteit / Milieu / Preventie

IVBO

APFACA - Een prachtig veiligheidsboek ontworpen door Fullmark

“In 2009 ging BEMEFA, de Beroepsvereniging voor MengvoederFabrikanten, voor de eerste keer een samenwerking aan met Fullmark. Het resultaat mag er zeker wezen!! Een handige onthaalbrochure voor meng- en kernvoederfabrikanten, opgesmukt met leuke beelden, werd op maat uitgewerkt. Een dik jaar later werd het Handboek Arbeidsveiligheid voor de Mengvoedersector in een mooie lay-out gegoten door Fullmark. De snelle, flexibele en professionele aanpak van Fullmark is een aanpak om te onthouden!”

ir Karen Kerckhofs
Wetenschappelijk medewerkster Communicatie
APFACA

Sonaca - Een vruchtbare samenwerking!

SonacaEuromaster“Sonaca en Fullmark zijn in 2009 gestart met een nieuwe en vruchtbare samenwerking.

Ik wil je hierbij oprecht en hartelijk bedanken voor je bijdrage en je doeltreffendheid. De grappige en zeer toepasselijke illustraties die jullie hebben ontworpen zullen ongetwijfeld een zeer positieve impact hebben op onze communicatie.”

Pierre Fernémont - Communicatieverantwoordelijke
Sonaca - Gosselies

Sonaca

Holcim - Een campagne voor meer dan 90.000 medewerkers!

Een Fullmark-campagne voor meer dan 90.000 medewerkers verspreid over 70 landen!

Holcim is een van de grootste cementproducenten wereldwijd. Fullmark heeft voor Holcim een campagne ontwikkeld die in meer dan 70 landen en onder meer dan 90.000 medewerkers zal worden verspreid.

“Onze groep had nood aan een dynamische en krachtige implementatie van haar gezondheids- en veiligheidsbeleid bij de werknemers. Wij wisten wel dat een goede communicatie met de belanghebbenden belangrijk was, maar we hadden geen concrete instrumenten voor de uitvoering. Het concept van Fullmark heeft ons in staat gesteld om efficiënt te communiceren, door beelden en woorden op een relevante manier aan elkaar te koppelen en alle werknemers van de organisatie aan te spreken.”
Holcim

TFL - Aanzienlijke daling van het aantal ongevallen met werkverlet!

De preventiecampagne die jullie mij 2 jaar op rij hebben aangeboden, heeft haar vruchten afgeworpen aangezien we binnen ons bedrijf een aanzienlijke daling hebben mogen vaststellen van het aantal arbeidsongevallen met werkverlet. Onze medewerkers hebben een duidelijke interesse getoond voor de verschillende boodschappen die via de posters werden verspreid. De borden “Aantal dagen zonder ongeval” die we dit jaar hebben geplaatst, kennen een groot succes. De grafische kwaliteit wordt enorm gewaardeerd. Ik wil u dan ook bedanken voor het waardevolle advies die we mochten ontvangen sinds ons eerste gesprek.
We hopen nog verder actief met jullie te mogen samenwerken voor de veiligheid.
Met vriendelijke groet,
Fabrice DIRRIG
EHS-medewerker - TFL France SAS
HoTFLlcim

Metso Minerals - Zichtbare verbeteringen en een mentaliteitswijziging

We gebruiken de campagne zowel in onze dienstverlenings- als productieafdelingen.
Na enkele maanden al stellen we zichtbare verbeteringen en een mentaliteitswijziging vast!
Een resultaat dat we vooral te danken hebben aan de toolboxen, die bovendien op maat kunnen worden ontworpen, waarmee de directie informatie over veiligheid kan vergaren en die het personeel tijdens discussievergaderingen doen nadenken over veiligheidskwesties.

Lennert Moens
HSE Support Benelux
Metso Minerals Belux
HoTFLlcim

SKF - Stijging van de meldingen van onveilige situaties

Na amper enkele maanden stelden we een stijging vast van het aantal meldingen van onveilige situaties!

Peter Mercken
Prevention Adviser
SKF Logistics Services Belgium NV
HoTFLlcim

L’Oréal – Een ingenieuze en originele oplossing in de vorm van continue animatie van de Interne Controle

DPP België heeft de prijs voor het ingenieuze initiatief gewonnen als onderdeel van de Internal Control Awards van de Groep L’Oréal. Alle werknemers ontvangen een kalender; deze kalender bevat elke maand een nieuwe praktische fiche over een belangrijk thema van de interne controle en met tips&tricks over dat onderwerp. Daarnaast worden deze elementen ondersteund door opleidingssessies, een quiz en een wedstrijd. Er worden indicatoren gepubliceerd om de inspanningen en behaalde resultaten over de voorgestelde thema’s te benadrukken. Voor 2013 zijn dit 12 belangrijke thema’s over controle waarvoor de teams zullen worden gesensibiliseerd om de dagelijkse toepassing ervan te vergemakkelijken.

De kalender werd ontworpen in samenwerking met Fullmark, een trouwe partner van de L’Oréal Groep.

Olivier VAN TWEMBEKE
Financial Controlling Director PPD
L’Oréal Belgilux SA

l Oreal