Fullmark is Kennispartner van de NEN Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg.
Een essentiële factor is het bewustzijn in alle lagen van de organisatie van de eigen bijdrage aan de veiligheid. Dat heeft alles te maken met houding, gedrag en cultuur. Is er een setting gecreëerd waarbij mensen zich durven te uiten mocht er sprake zijn van een minder veilige situatie? Wordt er over veiligheid gesproken en worden de medewerkers gehoord?

Het hanteren van de Safety Culture Ladder heeft een brede functie. Het biedt kaders voor veilig werken aan alle partijen die in de diverse branches werkzaam zijn. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. Veiligheid doe je met z’n allen, in de hele keten.
De Safety Culture Ladder verdeelt het veiligheidsbewustzijn en -gedrag over 5 laddertreden. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid hoe hoger de score. De score wordt bepaald op basis van verschillende bedrijfskarakteristieken die dienen als beoordelingscriteria.

>Klik hier voor meer informatie

NEN Safety Culture Ladder
NEN Safety Culture Ladder

kennispartner

Als kennispartner van de Safety Culture Ladder (SCL) is Fullmark actief betrokken bij het verbeteren van de veiligheidscultuur in organisaties. Vanuit onze kennis en ervaring dragen wij actief bij aan het verder ontwikkelen en uitdragen van het gedachtegoed van de Safety Culture Ladder. Wij hanteren in onze begeleidings-, advies- en communicatietrajecten een gedegen aanpak en zijn goed bekend met het handboek en certificatieschema van de SCL.

Als kennispartner is Fullmark niet alleen gericht op kennisuitwisseling alleen.
De krachten van Fullmark en de Safety Culture Ladder kunnen als volgt worden omschreven:

 • Fullmark zet zich al meer dan 35 jaar in bij het verbeteren van de veiligheidscultuur en maakt daarbij succesvol gebruik van visualisering, interactiviteit, media, netwerk, …
 • Door gebruik te maken van deze kennis en ervaring zal houding en gedrag op een positieve en actieve manier beïnvloed worden. Een doel van de Safety Culture Ladder.
 • Altijd gericht op het verbeteren van de veiligheidscultuur met een positief kritische blik. Zichtbaar, tastbaar en vooral bereikbaar. Met gepaste aandacht voor de Safety Culture Ladder.
 • In het SMART Safety programma maken we gebruik van middelen, oplossingen en programma’s die gericht zijn op het bereiken van verankering van veiligheidsgedrag. Met een verwijzing naar de Safety Culture Ladder.
 • Diagnose en oplossingen gebruiken voor het toegankelijk en begrijpelijk maken van de Safety
  Culture Ladder.
 • Communicatie, Bewustzijn, Betrokkenheid, Gedrag, Training. Onderwerpen die in het gedachtengoed van zowel de Safety Culture Ladder als 35 jaar Fullmark voorkomen.
 • Uitwisselen van ervaringen, geluiden en opvattingen over veiligheidscultuur en de Safety Culture
  Ladder in het bijzonder.


Kennispartners moeten voldoen aan bepaalde Criteria zoals omschreven op de website van de NEN en moeten zij zich hebben gecommitteerd aan de Gedragscode. Fullmark heeft daarvoor een statement afgegeven over de bijdrage aan het gedachtegoed van de SCL.

>Klik hier voor het statement.

verankering