veiligheid en preventie voor buitendiensttechnici

Preventie: Hoe de veiligheid van buitendienst- en onderhoudstechnici garanderen?

Brand, explosie, elektrocutie, intoxicatie, bestraling, vallen, schokken, krappe ruimtes, interventies op de openbare weg, wegrisico’s, stress … Het is algemeen geweten dat technici, door hun specifieke taken, aan een groot aantal risico's worden blootgesteld. Het risico wordt nog groter bij curatief onderhoud, dat vaak met spoed moet worden uitgevoerd. Als gevolg daarvan zijn de ongevallenfrequentiecijfers vaak te hoog, wat een enorme kostenpost betekent voor de betrokken bedrijven.

Op een traditionele productiesite is het makkelijk om teams samen te brengen en gedachten te wisselen over de veiligheid. Een communicatieplan is vaak relatief eenvoudig te implementeren door middel van borden en displays. Met buitendiensttechnici is dat veel ingewikkelder. Omdat ze weinig of nooit aanwezig zijn in het eigen bedrijf moet de bewustmaking van buitendiensttechnici dus op een andere manier gebeuren.

Nieuw: Fullmark heeft een specifiek bewustwordingsprogramma ontworpen voor buitendienst- en onderhoudstechnici! Het doel is om deze medewerkers te bereiken op een manier die is aangepast aan hun situatie.

veiligheid en preventie voor buitendiensttechnici

Waar zetten we op in om het aantal ongevallen verminderen?

  • We richten ons specifiek op de belangrijkste oorzaak van ongevallen: houding en gedrag.
  • Het doel is om het “eerst-denken-dan-doen”-principe te verankeren omdat de buitendiensttechnicus soms alleen is en dus vaak moet vertrouwen op zijn eigen inschatting van de risico’s.

Waaruit bestaat de voorgestelde preventieoplossing?

  • We gaan deze technici bewustmaken door elke week een “5 minuten over veiligheid”-spel of -oefening op hun smartphone te pushen.
  • ideo’s, denkvragen, zoek de fouten, drag & drop oefeningen,… we gebruiken verschillende dragers/middelen om de belangstelling te blijven wekken en het leuk en plezierig te houden.

Delen van ervaring:

De tips van onze Fullmark-teams

Laat ons uw gegevens achter. Een van onze experts zal snel contact met u opnemen om zijn ervaring met andere bedrijven en vergelijkbare problemen met u te delen. Wij kunnen u geheel vrijblijvend een aangepaste oplossing bieden.

Ik wil graag meer informatie


Dank u. Uw formulier is verzonden. Wij behandelen uw bericht zo snel mogelijk.

Uw formulier voldoet niet aan de vereisten van ons spamfilter. Probeer het opnieuw.

cta