Causeries sécurité

VEILIGHEIDSKWARTIERTJE VEILIGHEID - TOOLBOX MEETING

ERVOOR ZORGEN DAT DEZE VERGADERINGEN EFFICIËNT EN DYNAMISCH BLIJVEN IS EEN ECHTE UITDAGING!

Veiligheidskwartiertjes kunnen snel saai worden als dezelfde thema’s elk jaar opnieuw op dezelfde manier aan bod komen…

Daarnaast ontbreekt het sommige opleiders soms aan enthousiasme om deze veiligheidskwartiertjes te animeren. Logisch…want wat we graag doen…doen we goed, en omgekeerd!

Daarom bieden wij hen waardevolle hulpmiddelen, zodat ze over bijzonder krachtige instrumenten beschikken om deze kwartiertjes op een participatieve en dus veel doeltreffendere en aangenamere manier, zowel voor de opleider zelf als voor de deelnemers, te animeren.

Met zijn concept van “Toolbox Meeting”, biedt Fullmark een volledig nieuwe methode om van elk veiligheidskwartiertje een succes te maken!

WAAROM ZIJN DE HULPMIDDELEN VAN FULLMARK ZO WAARDEVOL?

  • Elk jaar opnieuw een set van 12 nieuwe fiches
  • Op deze fiches komen de grote risico’s aan bod
  • Ze geven de realiteit op het terrein weer
  • Een directe en aangrijpende taal
  • De focus ligt op de interactiviteit en participatie van elke deelnemer

  • NIEUW: 12 gloednieuwe “rode-draad-fiches” als leidraad voor de opleider
  • NIEUW: 12 gloednieuwe posters “Beschouwingen” en “Acties”, om samen, in teamverband, in te vullen
  • NIEUW: 12 gloednieuwe videofilmpjes
  • NIEUW: 12 gloednieuwe “Zoek de fouten”-borden

supports causerie sécurité
Fiches fil rouge

NIEUW : 12 “RODE-DRAAD-FICHES” ALS LEIDRAAD VOOR DE OPLEIDER

We weten dat zij die instaan voor het leiden en animeren van veiligheidskwartiertjes vaak te weinig tijd hebben om deze voor te bereiden. Daarom heeft Fullmark een kant-en-klare fiche uitgewerkt om de discussie over het thema van de maand makkelijker op gang te brengen. Het volstaat om de “rode raad” te volgen! We wisselen af met een videofilmpje, met vragen om de deelnemers aan het praten te krijgen, met het engagement inzake acties die gerelateerd zijn aan het team (op een poster van 40*60 cm) en een ludieke “zoek de fouten”-oefening.

NIEUW : 12 “ZOEK DE FOUTEN”-BORDEN 40*60 CM

Onze “toolbox” voor een interactieve en geslaagde veiligheidsvergadering bevat 12 grote “zoek de fouten”-borden van 40*60 cm. De borden geven heel verschillende soorten omgevingen weer: productie, logistiek, bouw & openbare werken,… Elk bord bevat 7 à 10 “fouten”…maar ook “goede praktijken”. Het is dus niet altijd even gemakkelijk om slecht gedrag te herkennen. Elk gevonden “risico” kan dan kort worden besproken. De oplossingen (de fouten) staan op de ommezijde van de poster. De opleider zal ook zelf elke fout kort toelichten.

réunion sécurité interactive
Réflexion groupe sécurité

NIEUW : 12 POSTERS “BESCHOUWINGEN” EN “ACTIES” 40*60 CM

De opleider kan op deze XL posters de ideeën van de groep met betrekking tot een bepaalde beschouwing noteren. Er is ook ruimte voor het noteren van acties die het team bereid is te ondernemen met betrekking tot het thema van de maand.

Deze poster kan dan de hele maand lang in een kader worden opgehangen…zodat iedereen zich op tijd herinnert welke vaststellingen en beloftes er werden gemaakt.

Een “WAAIER met 100 vragen over veiligheid”

Een gloednieuw spel met vragen om als team te bespreken.

Vraag een van de deelnemers om een willekeurige vraag te kiezen. Het team stelt vervolgens een aantal antwoorden of mogelijke oplossingen voor. Daarna leest de deelnemer het goede antwoord op de keerzijde van de kaart. Dit tool laat bijvoorbeeld ook toe om elke dag een ‘minuut over veiligheid’ te houden!

réunion sécurité interactive

INNOVEER: FILMPJES OVER VEILIGHEID OM UW VEILIGHEIDSKWARTIERTJES EEN VLIEGENDE START TE GEVEN

Aan de hand van onze videofilmpjes begint u elke vergadering over veiligheid (er zijn 12 filmpjes per maand) op een vernieuwende manier: elk (kort maar ingrijpend) filmpje toont verschillende vormen van goed en slecht gedrag met betrekking tot het thema van de maand.

Klik hier om een voordbeeldfilmpje te bekijken.

 

>NEEM CONTACT MET MIJ OP

 

Quart d’heure sécurité participatif

SPECIFIEKE OPLEIDING “PARTICIPATIEF VEILIGHEIDSKWARTIERTJE”

De “toolbox” van de animator van een veiligheidskwartiertje werd ontworpen opdat elke animator zijn vergaderingen op een zelfstandige manier zou kunnen beheren. Alles werd voor hem voorbereid en is gebruiksklaar.

Maar ons aanbod bestaat ook uit een specifieke opleiding “Participatief veiligheidskwartiertje”!
Dit is geen theoretische opleiding, integendeel! Op basis van het principe van collectieve intelligentie zal onze coach leren hoe een veiligheidsvergadering kan worden geanimeerd door zo weinig mogelijk zelf te spreken…en door vooral de deelnemers aan het woord te laten.

Fullmark, 30 jaar ervaring

in veiligheid, preventie en welzijn op het werk