DIAGNOSE VEILIGHEIDSCULTUUR

Dankzij de “SMART-Safety Diagnose” krijgt u een compleet en transparant beeld van de perceptie van de veiligheidscultuur in uw bedrijf. Als essentiële stap in elk project voor de ontwikkeling van uw veiligheidscultuur, laat de diagnose toe om overtuigingen te objectiveren en veldpraktijken te identificeren die een impact hebben op de beheersing van belangrijke risico’s.

De diagnose leidt tot de presentatie van een rapport en tal van praktische aanbevelingen. Samen met uw managementteams, in co-constructie, helpen we u om alle actoren te betrekken bij de realisatie van een actieplan om uw veiligheidscultuur te versterken in een gedeelde visie waarvan iedereen ook de betekenis of ZIN van inziet.

De veiligheidscultuur verbeteren

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN ONZE AANPAK?

 • De manieren van werken identificeren die worden gedeeld en herhaald: organisatie van de structuur, regels en procedures, technische keuzes, gedeeld gedrag... Dit is het zichtbare gedeelte.
 • De gezamenlijke manieren van denken identificeren: kennis, overtuigingen, impliciete evidenties, verhouding met het gezag, discussies... Dit is het onzichtbare gedeelte,
 • De gevaren die de organisatie het meest bedreigen identificeren en meten of iedereen zich ervan bewust is.
 • Een aantal KPI’s (Key Performance Indicators /prestatiekernindicatoren) definiëren om de beginsituatie objectief vast te stellen en tijdens de uitrol van het programma de vooruitgang te meten.
 • Samen met u een ambitieus actieplan uitwerken dat rekening houdt met wat u al heeft bereikt maar dat ook toelaat om uw veiligheidscultuur verder te ontwikkelen.

BETEKENIS GEVEN AAN VEILIGHEID

Heeft u ook al verschillende pogingen ondernomen om het veiligheidsgedrag binnen uw onderneming te wijzigen…maar zonder resultaat?

Heerst er een gevoel van moeheid en verveling onder uw werknemers?

Wij hebben vastgesteld dat een van de belangrijkste redenen hiervoor het gebrek is aan beleving door de betrokken personen.

De hoogste mate van begrip van de betekenis van een project wordt bereikt wanneer de spelers vanaf het begin worden betrokken, dit wil zeggen vanaf de diagnose van de bestaande situatie die vervolgens gewoonlijk tot actieplan leidt.

Audit veiligheid
Advies en veiligheidsdiagnose

Nog méér voordelen:

 • De diagnose bestaat uit een perceptiepeiling EN waarneming op het terrein.
 • De diagnose gebeurt anoniem zodat iedereen zijn gevoelens vrij kan uiten.
 • Uw actieplan wordt opgebouwd op basis van de enquête die werd gevoerd onder de werknemers wat voor meer instemming zorgt.
 • Verschillende onderzoeksgebieden: documentanalyse, veldonderdompeling, enquête aan de hand van een vragenlijst en gesprekken.
 • Reconstructie op verschillende niveaus: Directiecomité, sturingscomité, Comité voor de hygiëne, de veiligheid en de arbeidsomstandigheden, hiërarchische lijn,….
 • Begeleiding bij de uitvoering van het communicatieplan dat bij het project hoort.

 

>NEEM CONTACT MET MIJ OP