Werknemers coachen die herhaaldelijk het slachtoffer zijn van arbeidsongevallen

polyaccidentés

Iedereen weet dat de kosten ten gevolge van een werkonderbreking zeer hoog kunnen oplopen voor een bedrijf. De eerste kosten van een arbeidsongeval zijn vooral van menselijke aard. Deze zijn niet becijferbaar. Maar elk ongeval gaat ook gepaard met economische kosten voor het bedrijf. Een ongeval kost naar schatting gemiddeld 10.000 à 20.000 EUR. Ongevallenpreventie is dus van fundamenteel belang, zowel voor u als voor uw werknemers. Op de eerste plaats komen dan natuurlijk die werknemers die herhaaldelijk het slachtoffer zijn van arbeidsongevallen.

Eigen pogingen om uw medewerkers te sensibiliseren leiden slechts zelden tot betekenisvolle veranderingen. Fullmark is een bedrijf dat zich al meer dan 30 jaar specialiseert in veiligheid en HSE-communicatie. Wij staan dan ook voor u klaar om u niet alleen een impactvolle opleiding te bieden maar ook een opvolging in de tijd en op het terrein.

programme

Wat biedt Fullmark?

Attitudes en gedrag veranderen, dat kan niet op ad-hoc-basis, zeker niet wanneer men te maken heeft met herhaaldelijke slachtoffers van arbeidsongevallen. Meer nog dan andere werknemers, zijn deze recidiverende slachtoffers namelijk over het algemeen minder waakzaam; vooral de visie van “veiligheid” op het werk is bij hen minder verankerd. Daarom heeft Fullmark de SMART-Safety-methode ontwikkeld, een methode die opleidingen, instrumenten op het terrein, rijkdom en toepasselijkheid van de contents op een coherente manier combineert om tot een ingrijpende verandering te komen in de manier waarop de veiligheid en het management van uw bedrijf wordt aangepakt.

We streven er dus naar om u op uw eigen tempo te begeleiden en om, dankzij de verschillende hulpmiddelen die we hebben ontwikkeld, alle medewerkers te sensibiliseren voor de veiligheid.

solution

Ja maar…wat betekent dat concreet?

Ons programma bestaat uit 3 fasen:

 1. Een vergadering met de verschillende directies om de diagnose te stellen, de precieze doelstellingen te bepalen en om samen de verschillende stappen van de begeleiding te schetsen (inhoud, planning, instrumenten…).
 2. De werkelijke opleiding. Traditioneel berust de opleiding op twee krachtlijnen:
  • Medewerkers aan het praten krijgen en het bewustwordingsproces aan de gang brengen,
  • Vertrekken vanuit de ervaring en het gevoel om ieders medewerking en engagement te verkrijgen. Deze opleiding kan worden verspreid over verschillende dagen. We bieden bijvoorbeeld de mogelijkheid om een opleiding van twee dagen te volgen.
  • Op dag 1 is het de bedoeling om ervaringen te delen met collega’s die ook werden geconfronteerd met herhaalde ongevallen. De deelnemer zal geleidelijk aan beseffen dat hij over de nodige middelen beschikt om zichzelf te beschermen. Tijdens de workshops zal hij leren om beslissingen te nemen en om echte engagementen aan te gaan.
  • Op dag 2, die 2 à 3 weken na dag 1 zal plaatsvinden, is het de bedoeling om de beslissingen die eerder werden genomen te versterken door te debatteren over waargenomen gevaarlijke situaties. Tot slot wordt een handvest van goede praktijken opgesteld.
 3. De opvolging in de tijd. Tijdens deze fase komt het erop neer om beroep te doen op de managers en gebruik te maken van de hulpmiddelen (die samen worden bepaald) om alle medewerkers te betrekken en te komen tot een echte gedeelde waakzaamheid die noodzakelijk is om het aantal ongevallen en herhaalde ongevallen te beperken.
témognages

Wat onze klanten zelf zeggen…

Tot besluit, laten we onze klanten zelf aan het woord:

"Nadat we een aantal pieken hadden bereikt, is het aantal arbeidsongevallen in enkele maanden tijd gedaald met 60% dankzij de deugdelijke collectieve en individuele sensibiliseringsmethode van Fullmark. Deze aanpak zal nu worden uitgebreid en toegepast op het hele bedrijf.” (Keolis)

“Het inhoudelijke werk uitgevoerd door Fullmark werpt zijn vruchten af! In ons bedrijf was er nood aan een sterke overgang en aan de totstandkoming van een Veiligheidscultuur. De ontwikkeling en toepassing van de “zachte” Fullmark-methode (coaching + campagne) liet ons toe om alle leidinggevenden en alle teams te betrekken op langere termijn. Er zijn bovendien talrijke indirecte voordelen: een grotere melding van de zwakke signalen (+64%), participatie en dialoog (1 vergadering per maand met een deelnamepercentage van om en bij de 90%), het samen op zoek gaan naar oplossingen, de inachtneming van de veiligheid tijdens de dagdagelijkse taken, enz.” (Baikowski)

Lees hier nog veel meer verhalen!

NEEM CONTACT OP MET ONS