Toolbox meeting
WIE ZICH NIET BETROKKEN VOELT, DRAAGT BIJ TOT HET RISICO

OHSAS 18001 - VCA – MASE

WIJ KUNNEN U OP VERSCHILLENDE MANIEREN HELPEN BIJ UW PREVENTIEBELEID: DOOR MIDDEL VAN VEILIGHEIDSGIDSEN EN SPECIFIEKE CAMPAGNES MAAR OOK EN VOORAL FICHES VOOR UW VEILIGHEIDSKWARTIERTJES OF TOOLBOX MEETINGS.

Wij onderscheiden 4 gouden regels voor een efficiënt veiligheidsbeleid:

  • Het preventieprincipe toepassen door de risico's te analyseren en te beoordelen en in te grijpen vooraleer er zich een ongeval voordoet
  • Pragmatisch te werk gaan op het terrein
  • Het bevorderen van een continue verbetering
  • Participatie: preventie heeft slechts nut indien ze door alle actoren op het terrein wordt begrepen, gedeeld en toegepast.

De campagnes van Fullmark houden 100% rekening met deze regels, via collectieve en individuele sensibilisering op het terrein, actiefiches, toolbox meetings en de betrokkenheid van de hiërarchische lijn door middel van de “Manager Safety Box”.

Als iedereen zich inzet, is iedereen veilig!

NEEM CONTACT OP MET ONS