LEVENSKWALITEIT OP HET WERK (LKW)
PSYCHOSOCIALE RISICO’S (PSR)

Het Fullmark Wellness Program©: een gestructureerd programma dat ernaar streeft om alle werknemers van een onderneming op een positieve, eenvoudige en praktische manier bewust te maken.

Stress, burnout, mobbing, bashing, pesterijen, seksuele intimidatie, discriminatie, geweld, agressie, depressie… psychosociale risico’s (PSR) zijn er in elke onderneming (RPS). Fullmark heeft meer dan 30 jaar ervaring op het vlak van welzijn op het werk en stelt vandaag een originele en positieve preventie-aanpak voor om de PSR te verminderen en de levenskwaliteit op het werk daadwerkelijk te verbeteren.

>NEEM CONTACT MET MIJ OP

 

Ergonomie lombalgie mal de dos
Ergonomie posture

NIEUW: DE VOORDELEN VAN ONS PROGRAMMA :

  • Managers alert leren zijn voor signalen die wijzen op psychosociale risico’s.
  • Hen de hulpmiddelen aanreiken om op PRAKTISCHE en gepaste wijze te handelen wanneer er zich problemen binnen hun team voordoen.
  • Managers een verantwoordelijkheidsbesef geven ten opzichte van PSR.
  • Empowerment van de managers om hen hoofdrolspeler te maken in “permanente waakzaamheid”.
  • Het ziekteverzuim verminderen en de inzet en de motivatie van de werknemers verbeteren. De productiviteit verhogen.
  • Inwerken op de goede wil van managers (Care Leadership): hen leren zich bescheiden te gedragen, te luisteren en goed te communiceren,… De nieuwe manager doet niet meer aan “Command & Control”. De nieuwe manager steunt zijn medewerkers door hen te begeleiden bij de ontwikkeling van hun vaardigheden en mogelijkheden.

Fullmark : EEN DUIDELIJK POSITIEVE AANPAK

We zullen rechtstreeks inwerken op de man en de vrouw binnen uw onderneming om hem/haar te helpen bij het beheer van deze nieuwe psychosociale risico’s en beter gewapend te zijn om er mee om te gaan.

Hoe gaan we te werk om snel, positief en efficiënt te handelen? We gaan uw teams nieuwe middelen geven zodat ze kunnen omgaan met de stijging van het PSR en erin slagen de LKW te verbeteren!
Onze prioriteit gaat naar een goed stressbeheer (en bijgevolg naar burn-out preventie), want dit is een PSR waarop we het snelst en het efficiënts kunnen inwerken.

Resultaat: minder lijden en meer welzijn en ontplooiing op het werk. Iedereen heeft hier belang bij!

ergonomie les bons gestes

EEN ORIGINELE AANPAK

Onze ervaring leert ons dat we door de combinatie van een praktijkgerichte opleiding van het lijnmanagement op het terrein EN een communicatiecampagne de beste resultaten bereiken. Wanneer een opleiding namelijk niet wordt gevolgd door een gestructureerde campagne, dan “vergeten” we te snel wat we hebben geleerd en worden we bijgevolg minder efficiënt. Wanneer de opleiding echter door middel van een communicatiecampagne wordt voortgezet, zullen kleine “reminders” de boodschap benadrukken en bijdragen tot meer efficiëntie op gebied van attitudes en gedrag.

>PROGRAMMA VAN DE COACHING-OPLEIDING

 

PSR, BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN

De exclusieve aanpak van Fullmark is een echte “toolbox” vol ideeën en oplossingen om sterker, beter beschermd, in evenwicht, meer ontspannen en efficiënter te zijn

>NEEM CONTACT MET MIJ OP

 

ergonomie les bons gestes