KRACHTLIJN “DIAGNOSE & ADVIES”

Deze krachtlijn van SMART-Safety biedt expertise en advies om een objectief beeld te krijgen van de maturiteit van de veiligheidscultuur en van de te ondernemen acties om deze te verbeteren met de steun van iedereen.

DIAGNOSE “VEILIGHEIDSCULTUUR”

De “SMART-Safety Diagnose” geeft u een volledig en transparant beeld van de perceptie van de veiligheidscultuur in uw bedrijf. Als essentiële stap van elk project om de veiligheidscultuur te veranderen, helpt het programma om overtuigingen te objectiveren en praktijken in het veld te identificeren die een impact hebben op de beheersing van grote risico's.

De diagnose leidt tot de presentatie van een rapport en talrijke praktische aanbevelingen. Samen met uw managementteams helpen wij u om alle actoren te betrekken bij de realisatie van een plan van aanpak om uw veiligheidscultuur te versterken in een gedeelde visie die voor iedereen ZINVOL is.

diagnostische sterkte veiligheid

DE STERKE PUNTEN VAN ONZE DIAGNOSE:

 • Het identificeren van manieren van doen die worden gedeeld en herhaald: organisatie van de structuur, regels en procedures, technische keuzes, gedeeld gedrag…Dit is het zichtbare gedeelte.
 • Het identificeren van gemeenschappelijke manieren van denken: kennis, overtuigingen, impliciete vanzelfsprekendheden, relatie tot autoriteit en debat…Dit is het onzichtbare gedeelte.
 • Het identificeren van gevaren die de organisatie het meest bedreigen en meten of het bewustzijn ervan wordt gedeeld.
 • Het definiëren van een aantal KPI's om de uitgangssituatie te objectiveren en ook om de voortgang te meten gedurende de gehele looptijd van het programma.
 • Samen met u een ambitieus actieplan uitwerken dat rekening houdt met uw verworvenheden, maar dat u ook helpt om uw veiligheidscultuur te verbeteren.
veiligheidsonderzoek perceptieonderzoek

NOG MEER VOORDELEN VAN FULLMARK:

 • De diagnose omvat een perceptieonderzoek EN een veldwaarneming.
 • De diagnose is anoniem, zodat iedereen zijn gevoelens kan uiten.
 • Uw actieplan is opgebouwd op basis van het onderzoek dat onder het personeel is uitgevoerd, waardoor er een grotere verbondenheid is.
 • Verschillende onderzoeksdomeinen: gedocumenteerde analyse, onderdompeling in het veld, vragenlijstonderzoek en interviews.
 • Restitutie op verschillende niveaus: Directiecomité, stuurcomité, CPBW, hiërarchische lijn,…
 • Ondersteuning bij de uitvoering van het communicatieplan in verband met het project.

 

>NEEM HIEROVER CONTACT MET MIJ OP