ENKELE
INSPIRATIEBRONNEN

LINKS

C.Q.H.N – www.cqhn.com
Het “Centre Hainaut-Namur pour la gestion de la Qualité ASBL” brengt bedrijven en organisaties samen die zich inzetten voor de kwaliteit (in 2010 telde het centrum bijna 270 leden uit alle sectoren). Het centrum werd in 1975 opgericht en heeft zich sindsdien gespecialiseerd in de voortgezette opleiding tot het beheer van de Kwaliteit, de Veiligheid en het Milieu.

Het CQHN biedt een panel van 85 opleidingen over basis- en sectorale normen, audits, instrumenten voor de kwaliteit, aankoop en human resources management.

www.eurodist.be
Your partner in first aid