De curve van het vergeten. Aanvraag voor veiligheidstraining

Als we het hebben over opleidingen in de preventie van beroepsrisico's, worden we geconfronteerd met de noodzaak dat deze opleidingen effectief moeten zijn en dus de uitdaging van gedragsverandering.

Maar al te vaak is de opleiding op het gebied van veiligheid op het werk echter helemaal niet geschikt en we stellen vast dat de kennis in de loop van de tijd verdund is, dat slechte gewoonten opnieuw de kop opsteken en dat het aantal ongevallen toeneemt.

Dit artikel geeft u veel praktische tips om een traditionele trainer te onderscheiden van een "trainer-coach" die de tips en trucs kent die training echt effectief maken.

Aanvraag voor veiligheidstrainingDe curve van het vergeten Hoe werkt ons geheugen

Hoe werkt ons geheugen?

Wat we leren is snel niet geleerd. Een paar uur na het volgen van een traditionele training herinneren we ons nog maar 50% van de inhoud ervan. En hoe meer tijd er voorbijgaat, hoe meer we vergeten. Dit werd in 1885 door Hermann Ebbinghaus aangetoond aan de hand van verschillende experimenten die leidden tot een beter begrip van de manier waarop we informatie leren en bewaren.

De vergeetcurve is een functie :

 • van de tijd die voorbijgaat...
 • de intensiteit van het geheugen

De uitdaging voor de trainer-coach zal er dan ook in bestaan om op basis van deze twee parameters te handelen: het bestrijden van de slijtage van de tijd en het werken aan de intensiteit van de training..

Trainingsintensiteit

 • Belangrijk: de trainer-coach zal ervoor zorgen dat de inhoud van zijn opleiding door de deelnemers wordt opgevat als een belangrijke inhoud. We zijn allemaal zo overweldigd met informatie dat we onmiddellijk "Zappen" wat we niet belangrijk achten.
 • Waarden: om effectief te zijn, moet een opleiding worden opgevat als leren op basis van de waarden van veiligheid en gezondheid. De trainer-coach zal ervoor zorgen om de inhoud van de training te voelen.
 • Betrokkenheid en participatie: de cultuur van risicopreventie is gebaseerd op betrokkenheid en participatie. De trainer-coach zal de training dan ook zeer participatief, zeer interactief maken. Het zal ervoor zorgen dat iedereen bijdraagt aan de uitwisselingen en dat iedereen zich aan het eind van de dag engageert.
 • Waarschuwing: we hebben allemaal zorgen, uitdagingen, spannende projecten... Dit alles kan onze aandacht tijdens de training beïnvloeden. De trainer-coach zal er dus voor moeten zorgen dat het belang van elke deelnemer tijdens de hele training wordt vastgelegd en bijgehouden. Dat is één van de redenen waarom wij voor groepen van 10 tot 15 personen pleiten en niet meer.
 • Aangepast aan de realiteit: de trainer-coach is geïnteresseerd in de deelnemers. Hij stelt hen vragen. Hij begrijpt hun fundamentele realiteit en past zijn uitleg aan aan hun dagelijks leven en behoeften.
 • Kwantiteit: de hoeveelheid te onthouden informatie is ook een belangrijke variabele die kan verklaren waarom men vergeet. Het is daarom aan te raden om te kiezen welke informatie en boodschappen we willen uitdragen en zich daarop te concentreren in plaats van een enorme hoeveelheid informatie te willen bekijken die we sowieso niet zullen onthouden.
 • Emoties: de emotionele afdruk van informatie speelt een essentiële rol in het memoriseren. Een betere retentie wordt vaak waargenomen wanneer kennis sensaties en emoties in de leerling opwekt.


Trainingsintensiteit

Vechten tegen het verstrijken van de tijd

 • Gebruik: de experimenten van Ebbinghaus hebben aangetoond dat het niet-gebruiken van informatie een belangrijke factor is om te vergeten. Hij noemt het de theorie van de achteruitgang van de voetafdruk. De trainer-coach richt zich daarom op praktische technieken die direct toepasbaar zijn op het veld.
 • Herleren : wat heel verrassend is, is dat hij ook heeft opgemerkt dat het minder tijd kost om materiaal opnieuw te herleren dan om het van nul te leren, zelfs wanneer dit volledig uit het bewust geheugen is verdwenen.
 • Revisie: Studies hebben aangetoond dat als we een revisie van het materiaal voorstellen kort na de training, dan krijg je een heel andere curve van de vergetelheid! Micro-learning, die kennis overbrengt in kleine actieve fragmenten in plaats van uitgebreide monologen, zou daarom meer impact hebben
Curve van Ebbinghaus
 • Mnemonische Strategieën: het gebruik van mnemonische strategieën zijn zeer nuttig omdat het de mentale representatie verbetert. Het doel is om efficiënter gebruik te maken van de middelen die beschikbaar zijn voor het zenuwstelsel, teneinde informatie-eenheden effectiever te consolideren. Dus, zelfs als de hersenen neuronen en andere belangrijke cellen in de loop van de tijd verliest, kunnen de resterende cellen efficiënter communiceren en belangrijke informatie behouden. Mnemonische technieken helpen ons de effecten van de vergeteetcurve te verzachten, omdat ze ons helpen om sterkere eenheden van betekenis te creëren, welke we kunnen bereiken door een grotere verscheidenheid aan ervaringen te herinneren. Als we bijvoorbeeld een woord koppelen aan een tekening, zal de reeks fonemen die deze naam vormen ons helpen herinneren wat we willen onthouden. De trainer-coach zorgt er altijd voor dat er oefeningen, spelletjes worden uitgevoerd omdat we weten dat het helpt bij het verankeren van het leerproces.
 • Gesegmenteerd geheugen: het effect van het verdeelde geheugen is hetgene dat verklaart dat wanneer de training in de loop van de tijd wordt gespreid, in plaats van een enkele sessie, het leren effectiever wordt.
 • Seriële positie: het effect van de seriële positie verklaart de neiging van mensen om de eerste en laatste elementen van een reeks beter te onthouden dan de tussenliggende elementen. Wanneer een persoon wordt gevraagd om items in een lijst in een willekeurige volgorde te onthouden, hebben ze de neiging om eerst de laatste items te onthouden. Evenzo worden de eerste elementen vaker herinnerd dan de tussenliggende. De trainer-coach zal daarom bijzondere aandacht besteden aan het begin en het einde van de inhoud van een opleiding.

Terug naar lijst

Fullmark, 30 jaar ervaring

in veiligheid, preventie en welzijn op het werk