De 7 sleutels tot een succesvol veiligheidskwartiertje

Ervoor zorgen dat deze teamvergaderingen na verloop van tijd efficiënt en dynamisch blijven is een echte uitdaging! Veiligheidskwartiertjes verliezen hun aantrekkingskracht wanneer dezelfde thema’s elk jaar opnieuw op dezelfde manier aan bod komen… Soms mist een animator bovendien het enthousiasme om dergelijke veiligheidskwartiertjes te animeren.

Dit zijn onze tips, de 7 sleutels tot een succesvol veiligheidskwartiertje :

1. Voorbereiding: de animator zo goed mogelijk helpen

In alle ondernemingen komen we tot dezelfde vaststelling: managers zijn voortdurend bedolven onder het werk! Ze komen handen en tijd tekort om al hun taken uit te voeren en weten vaak niet hoe ze moeten jongleren met meerdere prioriteiten. Eén ding is duidelijk: als je hen vraagt om zelf hun veiligheidskwartier uit te werken, zonder hulp bij de voorbereidingen, dan wordt de teamvergadering gegarandeerd een flop. Het is geen kwestie van slechte wil, het is een kwestie van tijdsgebrek. In tal van bedrijven waarmee we samenwerken hebben we dit vastgesteld: de sleutel tot een geslaagd en efficiënt veiligheidskwartiertje is zorgen voor een goede werkbasis voor de mensen die deze kwartiertjes moeten animeren.

2. Communicatiemiddelen: duidelijk, precies, visueel, aangepast aan de realiteit op het terrein

De animators niets (of een lege doos) geven, zal niet werken. Hen te veel informatie geven is niet veel beter! Te veel informatie kan de informatie namelijk tenietdoen. Vergeet niet dat je managers te weinig tijd hebben. De ideale oplossing is dus om hen, voor elk veiligheidskwartiertje, een eenvoudig en heel praktisch hulpmiddel te geven. De middelen die wij bieden bevatten ronduit een “rode draad” die ze moeten volgen om hun veiligheidskwartiertje succesvol te maken.

3. Interessante thema’s

Tijdens onze veiligheidskwartiertjes blijven we vaak vasthouden aan dezelfde thema’s. Het is dus niet verwonderlijk dat de animator zijn interesse verliest…en dat de nieuwsgierigheid van de deelnemers zelf hiermee ook niet wordt geprikkeld. Bij de keuze van de thema’s, zorgt Fullmark ervoor dat er begrippen aan bod komen die geen enkele animator spontaan zou hebben gekozen…maar die nochtans essentieel zijn indien we de veiligheid willen verbeteren en het gedrag van medewerkers willen beïnvloeden..

4. Een participatieve uitwisseling, geen monoloog

Wanneer een “professor” gewoon uiteenzet wat hij weet, dan is de kans klein dat hij erin zal slagen om de attitudes en het gedrag van medewerkers daadwerkelijk te beïnvloeden. Het is van essentieel belang om de mensen zelf aan het woord te laten, om hen zelf te laten nadenken. Ze moeten zelf oplossingen aanreiken. Geen makkelijke opgave? Wij hebben een geheim trucje: op onze veiligheidskwartierfiches hebben wij open VRAGEN bedacht EN ook een aantal minder open en meer concrete vragen. Het stellen van vragen en het afwisselen tussen open vragen en vragen die betrekking hebben op de realiteit op het terrein maakt het veiligheidskwartiertje echt participatief. Daarnaast moet er ook ruimte worden voorzien voor de eigen vragen van de animator.

veiligheidskwartiertje

5. Het engagement van de deelnemers

In plaats van in het algemeen te discussiëren, voorziet onze aanpak een geschreven en gezamenlijk engagement van de teamleden. Dit engagement wordt op de werkplek opgehangen tot het volgende veiligheidskwartiertje. Zo kan iedereen zien en opvolgen wat reeds is gebeurd.

6. Al spelend leren we beter: zoek de fouten !

Wij stellen voor om samen op zoek te gaan naar “foute” situaties aan de hand van een groot bord dat standaard wordt meegeleverd als onderdeel van onze nieuwe hulpmiddelen. Ook al hoeft dit niet het enige onderwerp van het veiligheidskwartiertje te zijn, is dit een uitstekende manier om alle werknemers te laten deelnemen en hen aan het woord te laten.

7. Een moderne film

Indien het gebruik van een tablet, laptop of scherm mogelijk is, adviseren wij om ook een modern videofilmpje af te spelen dat verschillende concrete situaties laat zien, op het terrein, met betrekking tot het thema van de maand. Dit is een moderne en makkelijke manier om meteen te begrijpen waarover het gaat.

Door aan elke persoon die de taak van de veiligheidskwartiertjes op zich neemt een TOOL te geven dat een middel bevat dat aan de bovenvermelde criteria voldoet, zorg je ervoor dat je animators goed zijn uitgerust en zich binnen hun comfortzone bevinden. Op die manier worden ze gemotiveerd om een bijzonder participatief, interessant en betrokken veiligheidskwartiertje uit te werken. Een veiligheidskwartiertje dat niet wordt ervaren als een verplichte formaliteit maar, integendeel, als een gewaardeerd en nuttig moment om op meetbare wijze het aantal risico’s en arbeidsongevallen te verminderen.

 

>IK ZOU HIER GRAAG MEER OVER WETEN

veiligheidskwartiertje

Terug naar lijst

Fullmark, 30 jaar ervaring

in veiligheid, preventie en welzijn op het werk