Interdependentie in de veiligheid

onderlinge afhankelijkheid

Interdependentie is de wederzijdse, onderlinge afhankelijkheid. Het is een toestand waarbij personen of dingen tegelijk van elkaar afhankelijk zijn, het is dus een toestand waarbij mensen op elkaar zijn aangewezen.

Deze definitie toont duidelijk de begrippen van wederzijdse bijstand en complementariteit.

Interdependentie bereiken in de veiligheid betekent dus dat mensen zich volledig bewust zijn van het feit dat ze elkaar nodig hebben, op elkaar zijn aangewezen om ongevallen te voorkomen. Deze onderlinge afhankelijkheid komt vooral tot uiting in het principe van “gedeelde waakzaamheid” of de kunst om over elkaars veiligheid te waken.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat elke medewerker de veiligheidscultuur “integreert”?

Dit is net de uitdaging van “bewustmaking”! Bewustmaken gaat veel verder dan informeren! Bewustmaken, dat is elke medewerker op aangepaste wijze betrekken. Bewustmaken, dat is elke medewerker zelf doen nadenken zodat hij zelf kan beslissen om zijn attitude en gedrag te veranderen. Bewustmaken, dat is de medewerker verantwoordelijkheidszin bijbrengen en zijn instemming verkrijgen op lange termijn.

veiligheidscultuur “integreert
De veiligheidscultuur verbeteren en verder ontwikkelen

Hulp nodig?

Dankzij meer dan 30 jaar ervaring, een unieke knowhow en 2500 klanten in Europa en wereldwijd is Fullmark erin geslaagd een exclusieve en unieke methode te ontwikkelen om bedrijven deze enorme uitdaging te helpen overwinnen. Deze methode kreeg de naam “SMART-Safety©”. Met “SMART-Safety©” wordt het voortaan mogelijk om het aantal ongevallen met de helft te verminderen! Tal van bedrijven getuigen op de website van Fullmark over hun succes: ONZE KLANTEN GETUIGEN

 

Terug naar lijst

Fullmark, 30 jaar ervaring

in veiligheid, preventie en welzijn op het werk