Download het artikel

Arbeidsongevallenpreventie:
10 fouten die u moet vermijden!

De wetten zijn in elk land duidelijk: elke werkgever is verplicht om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van zijn werknemers te waarborgen. De wettelijke bepalingen hieromtrent zijn weliswaar talrijk, gevarieerd en complex, maar ze schetsen tenminste een kader, ze leggen “minimale” regels op die moeten worden nageleefd. En toch...

En toch stellen we in de praktijk vast dat dit niet altijd het geval is. Terwijl een aantal bedrijven op wettelijk vlak gewoon niet in orde is (ongeveer 30%), beperken anderen zich maar al te vaak tot wat absoluut noodzakelijk is: het invullen van het enig document, hier en daar affiches of documenten ophangen… Ongeveer de helft van deze bedrijven zal echter de kans niet grijpen om concrete acties te voeren en hun veiligheidscultuur te versterken. Dit is een onrustbarende vaststelling die de taak van EHS-verantwoordelijken (lees “Verantwoordelijken Milieu, Hygiëne en Gezondheid) bijzonder zwaar maakt…

Arbeidsongevallenpreventie

Fullmark, 30 jaar ervaring

in veiligheid, preventie en welzijn op het werk