Van intentie naar gedrag...

Wanneer aan een groep mensen de vraag wordt gesteld wie er voorstander van is om rondslingerend afval op te rapen, dan stellen we vast dat ruim 90% van de ondervraagden de hand opsteekt.
Maar wanneer we de vraag stellen wie effectief regelmatig rondslingerend afval opraapt, dan stellen we vast dat er slechts 5 à 10% van de ondervraagden de hand opsteekt.

Er bestaan tal van andere voorbeelden die aantonen dat er een groot verschil is tussen wat mensen zeggen en wat ze daadwerkelijk doen. Tussen goedbedoelde plannen en intenties en het gedrag dat effectief wordt waargenomen.

In de sociale psychologie wordt dit verklaard aan de hand van de kosten-batenanalyse die de vertoning van een bepaald gedrag met zich meebrengt.

Op het gebied van ongevallenpreventie is het dragen van een veiligheidsbril om een bepaalde machine te bedienen voor elke werknemer vanzelfsprekend. Maar wanneer dit beschermingsmiddel in een ander gebouw ligt en er dus moeite moet worden gedaan om het te gaan halen, dan gedragen we ons vaak helemaal anders. We denken dat de tijd die we verliezen om ons correct uit te rusten onvoldoende is om het gemeden gevaar te compenseren.
We passen allemaal dezelfde kosten-batenredenering toe voordat we een bepaald gedrag aannemen. Dit geldt ook voor de meest “eenvoudige” vormen van gedrag zoals de constructieve deelname aan een veiligheidskwartiertje. Als we niet overtuigd zijn dat het ons iets zal bijbrengen, dan spelen we het spel liever niet mee.


Via haar exclusieve SMART-Safety methode stelt Fullmark een programma voor om de stap te zetten van intentie naar gedrag en zo het aantal ongevallen drastisch en meetbaar te verminderen.

Het geheim van Fullmark is tegelijk zeer makkelijk en zeer moeilijk uit te voeren: het geven van betekenis! Om van intentie naar gedrag te gaan, moet er een “klik” zijn. Deze “klik” teweegbrengen, vraagt energie omdat we het idee op de een of andere manier moeten “verkopen” aan de persoon in kwestie om het verwachte gedrag in overeenstemming te brengen met zijn eigen waarden. Deze expertise ontwikkelen we al meer dan 30 jaar bij duizenden bedrijven (met meetbare resultaten: lees hiervoor de getuigenissen van onze klanten).

Een eerste stap is het beïnvloeden van attitudes (door met name te werken aan bepaalde overtuigingen). Daarna pakken we de gedragsintentie aan (aan de hand van een professioneel en gestructureerd communicatie- en bewustmakingsplan) om uiteindelijk te komen tot die “klik” in het gedrag (door een betekenis te geven en het delen van bepaalde waarden).

Er is werk nodig opdat de waarde die het bedrijf geeft aan de veiligheid een even betekenisvolle waarde wordt voor de persoon zelf! Een van de succesfactoren bestaat erin om de teams te betrekken bij het opstellen van regels (en van een actieplan) en bij het bepalen van het verwachte gedrag. Medewerkers zijn meer gemotiveerd om de acties uit te voeren die zij zelf hebben helpen ontwerpen.

Dit is een van de redenen waarom Fullmark u adviseert een diagnose van de veiligheidscultuur in uw bedrijf uit te voeren (zie onze SMART-Safety Diagnose). Het idee is niet om een audit uit te voeren om erachter te komen wat wel of niet conform is. Het idee is wel om naar de mensen te luisteren! We stellen hen een aantal vragen zodat ze hun gevoelens kunnen uiten over wat goed gaat op het vlak van de veiligheid en over wat beter zou kunnen. We laten hen ook toe om hun realiteit op het terrein en hun verwachtingen te delen. Deze “Diagnose van de veiligheidscultuur” is niet alleen bijzonder leerrijk, maar schept ook eenheid bij het opstellen van een bewustmakingsplan.


Terug naar lijst

Fullmark, 30 jaar ervaring

in veiligheid, preventie en welzijn op het werk